(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Ξεκινά πιλοτικά το νέο σύστημα πληρωμής ΦΠΑ

Την πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος ΦΠΑ αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες η γενική γραμματεία δημοσίων εσόδων.
Το νέο σύστημα θα δώσει ανάσα ρευστότητας σε χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και εξυγίανσης της αγοράς καθώς η καταβολή του ΦΠΑ θα πραγματοποιείται όταν το τιμολόγιο πληρωθεί ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης του.

Το νέο σύστημα ΦΠΑ προβλέπει:
1.Η πληρωμή του ΦΠΑ γίνεται μετά την είσπραξη του. Δηλαδή όταν μία επιχείρηση εκδίδει ένα τιμολόγιο είναι υπόχρεη για την καταβολή του ΦΠΑ μόνο όταν το τιμολόγιο πληρωθεί, σε αντίθεση με τα ισχύοντα σήμερα όπου ο εκδότης του τιμολογίου είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ μέσα σε 20 ημέρες ασχέτως αν αυτό πληρωθεί 6 μήνες αργότερα.
2. Το σύστημα θα επιτρέψει στους φορολογούμενους με κύκλο εργασιών εως 500.000 ευρώ να αναβάλουν την καταβολή ΦΠΑ μέχρι τη στιγμή που πληρώσει ο πελάτης.
3. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς:
α) Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης του
β) Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος ή μέρους αυτού που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο.
4. Οι λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εκπίπτουν το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος.
5. Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται οι ακόλουθες πράξεις:
-Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο.
-Εισαγωγές αγαθών και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.
-Πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών.
-Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
-Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.
6. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύσει πριν τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
7. Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθούν φορολογούμενοι οι οποίοι αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος ή καταστάσεις πελατών – προμηθευτών ή έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Επίσης δεν μπορεί να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς φορολογούμενοι πριν από την παρέλευση δώδεκα μηνών από την έναρξη της δραστηριότητάς του.
8. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης του φόρου.
9. Οσοι επιθυμούν μπορούν να ζητήσει την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς με δήλωση που υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση και η έξοδος αυτή θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.
Πηγή: matrix24.gr

Σχετικά άρθρα