(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Ατομική Επιχείρηση

TKC CONSULTING & FINANCE

Έναρξη ατομικής επιχείρησης – Ίδρυση ατομικής επιχείρησης – Διαδικασία – Υποχρεώσεις – Κόστος – Φορολογία

Η έναρξη ατομικής επιχείρησης δύναται να διεκπεραιωθεί εξ΄ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται κυρίως από την ΔΟΥ που καλείται να καταχωρήσει την έναρξη μιας ατομικής επιχείρησης και έχει σημασία πόσο οργανωμένη είναι η εφορία που ανήκει η έδρα.

Ίδρυση ατομικής επιχείρησης αναλυτικά: Προετοιμασία έναρξης μιας ατομικής επιχείρησης

ΓΕΜΗ

Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή στο ΓΕΜΗ (Γενικό εμπορικό μητρώο) που στεγάζεται σε ένα από τα Επιμελητήρια (Επαγγελματικό, Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Οικονομικό), αναλόγως με την κατηγορία που ανήκει η δραστηριότητα που θέλετε να δηλώσετε ως υποψήφιος νέος ελεύθερος επαγγελματίας.

Στην διαδικασία της εγγραφής στο ΓΕΜΗ μπορείτε να δηλώσετε και να κατοχυρώσετε τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης. Δείτε μέσα από το ΓΕΜΗ εάν υπάρχει η επωνυμία που θέλετε να δηλώσετε στο www.businessregistry.gr.

Παράβολα εγγραφής και τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ – Επιμελητήριο: 60,48€ 

Τέλος καταχώρησης διακριτικού τίτλου (προαιρετικά): 10,24€ 

Πάγια έξοδα ατομικής επιχείρησης στο ΓΕΜΗ 30,00€ / έτος και για το Επιμελητήριο 20,48€ / έτος.

 Η εγγραφή στο ΓΕΜΗ γίνεται με εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω email ή τηλεφώνου στο αντίστοιχο τμήμα Επιμελητηρίου της πόλης σας πχ. Επαγγελματικό, Εμπορικό, Βιοτεχνικό, Τεχνικό. Μετά τον COVID-19 η εγγραφή στο ΓΕΜΗ γίνεται μετά την έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ.

ΕΦΚΑ

Στη συνέχεια θα πρέπει να προβείτε σε εγγραφή στα μητρώα ασφάλισης του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) ως ελεύθερος επαγγελματίας, στο υποκατάστημα που ανήκει η έδρα της επιχείρησης σας.

Η προεγγραφή στον ΕΦΚΑ γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή απογραφής ΕΦΚΑ εδώ , δηλώνοντας τους επιθυμητούς ΚΑΔ.

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στέλνετε email στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ που είναι η έδρα ή καλύτερα υποβάλλετε ένα αίτημα μέσω e-ΕΦΚΑ (Μένουμε σπίτι). Δεν υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής στον ΕΦΚΑ. Δεν πρέπει να υπάρχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση βεβαίωσης για τη ΔΟΥ

Επιπλέον, η επίσημη εγγραφή στον ΕΦΚΑ ξεκινάει με την έναρξη στην εφορία. Είτε γίνει η έναρξη στην εφορία αρχές του μήνα είτε στο τέλος του, χρεώνεστε τις εισφορές για όλο τον μήνα. 

Εισφορές ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Κάθε χρόνο ο κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να δηλώνει την ασφαλιστική κλάση του ΕΦΚΑ στην οποία θέλει να ανήκει. Εάν δεν το κάνει, θα εισέρχεται αυτόματα στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 5 έτη 136 €
1 Ασφαλιστική κατηγορία 220 €
2 Ασφαλιστική κατηγορία 262 €
3 Ασφαλιστική κατηγορία 312 €
4 Ασφαλιστική κατηγορία 373 €
5 Ασφαλιστική κατηγορία 445 €
6 Ασφαλιστική κατηγορία 576 €

Φορολογική έδρα

Η επιχείρηση πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χώρο ώστε να στεγάζονται ασφαλή τα φορολογικά βιβλία της, αλλά και για να δεχθεί κάποιον έλεγχο ανά πάσα στιγμή.

Στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μπορείτε να έχετε έδρα της επιχείρησης το σπίτι σας. Εάν όμως θέλετε να ασχοληθείτε με το εμπόριο και κάποιες άλλες δραστηριότητες, δυστυχώς δεν επιτρέπεται να έχετε για φορολογική έδρα την οικία, εκτός αν πουλάτε μέσο διαδικτύου (e-shop) ύστερα από έγκριση του προϊσταμένου της ΔΟΥ.

Εάν ο χώρος σας ανήκει, προσκομίζετε ένα Ε9. Όταν δεν έχετε δικό σας σπίτι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως έδρα το σπίτι αυτού που σας φιλοξενεί, για την ακρίβεια ένα χώρο του σπιτιού. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει ο ιδιοκτήτης του με υπεύθυνη δήλωση. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρειάζεται ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο επαγγελματικής μίσθωσης, με ηλεκτρονική αποδοχή από τον επιχειρηματία.

Έναρξη ατομικής επιχείρησης – έναρξη δραστηριότητας στην εφορία

Ήρθε η ώρα για να ετοιμάσετε τον ηλεκτρονικό φάκελο για την εφορία. Όλη η διαδικασία έναρξης επιχείρησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά!

 Από τον Οκτώβριο του 2021, υπάρχει και η πιο σύγχρονη online μέθοδος υποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά μέσω taxis στην κατηγορία ”Τα Αιτήματα μου“.

 Τα βασικά δικαιολογητικά έναρξης επιχείρησης

 1. Η βεβαίωση εγγραφής-επανεγγραφής του ΕΦΚΑ (πλέον δεν απαιτείται).
 2. Αποδεικτικό έδρας: Συμβόλαιο ιδιοκτησίας-Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στο taxis ή υπεύθυνη δήλωση συγγενή για δωρεάν παραχώρηση χώρου και το Ε9 του.
 3. Το νέο έντυπο έναρξης Δ211 συμπληρωμένο με όλους τους ΚΑΔ και τις βασικές πληροφορίες της επιχείρησης, επωνυμία, έδρα, καθεστώς ΦΠΑ, ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
 4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
 5. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται η έδρα και η κύρια δραστηριότητα (ΚΑΔ) με γνήσιο υπογραφής μέσω gov.gr ή ΚΕΠ  [Θα κάνω έναρξη επιχείρησης στην διεύθυνση ……………….. με κύριο αντικείμενο εργασιών ……………..]

Επιπλέον δικαιολογητικά που μπορεί να χρειάζεται :

 1. Υπεύθυνη δήλωση για αποδοχή ένταξης στο καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ για έσοδα έως 10.000€ (εφόσον επιλεγεί).
 2. Πτυχίο-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται).
 3. Προέγκριση άδειας υγειονομικού ενδιαφέροντος – Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου από Δήμο (εφόσον απαιτείται και κυρίως για συγκεκριμένα επαγγέλματα όπως κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κτλ.)
 4. Βεβαίωση αυτοψίας έδρας (εφόσον δεν πάρετε απαλλαγή)
 5. Στην περίπτωση αλλοδαπών φυσικών προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών, που κατοικούν στο εσωτερικό της χώρας συνυποβάλλεται άδεια διαμονής ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
 6. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να ζητηθεί από την εφορία.

*Δεν απαιτείται κεφάλαιο κατά την σύσταση της ατομικής επιχείρησης ούτε κάποιο παράβολο.

Δήλωση ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

ΚΑΔ είναι ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας που πρέπει να έχει δηλώσει ο κάθε επαγγελματίας ή εταιρεία. Αυτός θα πρέπει να ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο στο πραγματικό αντικείμενο δραστηριότητας και την εικόνα της επιχείρησης. Πρέπει απαραίτητα να δηλώσετε έναν κύριο ΚΑΔ και μετά όσους δευτερεύοντες θέλετε, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα αν ο ένας είναι εντελώς διαφορετικός με τους υπόλοιπους. Έχετε το δικαίωμα να ασχοληθείτε με όσες δραστηριότητες επιθυμείτε.

Μεγάλη προσοχή εδώ καθώς ο κάθε κωδικός μπορεί να απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά όπως πχ. άδεια λειτουργίας από το Δήμο ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να χρειάζεται διαφορετική λογιστική παρακολούθηση ή να απαιτείται ειδικά διαμορφωμένος χώρος.  Δυστυχώς οι κωδικοί αυτοί ισχύουν από το 2008 και δεν έχουν προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα. Ελάχιστοι έχουν προστεθεί από τότε. Εάν δεν βρίσκετε την ονομασία ακριβώς, θα επιλέξετε έναν παραπλήσιο μαζί με την ταυτόχρονη έγκριση της εφορίας. 

Δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ με ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000,00€.

Με το άρθρο 39 του κώδικα ΦΠΑ, παρέχεται σημαντική ευελιξία για τις μικρές επιχειρήσεις που δηλώνουν συνολικά ακαθάριστα ετήσια έσοδα έως 10.000€, να εξαιρεθούν από το καθεστώς ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα ξεπεράσουν τα 10.000€, η επιχείρηση οφείλει να μεταβεί στο καθεστώς ΦΠΑ και η μεταβολή γίνεται με δήλωση στο μητρώο της εφορίας που ανήκει η έδρα της επιχείρησης εντός 30 ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους ή αμέσως μόλις γίνει υπέρβαση του ορίου των 10.000€.

Αυτοψία έδρας

Αναζητάτε τον υπεύθυνο υπάλληλο-ελεγκτή που αναλαμβάνει να κάνει επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) της έδρας για να επιβεβαιώσει ότι ο χώρος που θα στεγαστεί η επιχείρηση είναι ο προβλεπόμενος γι’ αυτήν τη δραστηριότητα. Σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, με έδρα το σπίτι ή κάποια ιδιαίτερη περίπτωση, μπορείτε να πάρετε απαλλαγή αυτοψίας, κάτι όμως που αποφασίζει ο προϊστάμενος της εφορίας.

Μετά τον επιτυχή έλεγχο αυτοψίας, μπορείτε πλέον να προβείτε σε δήλωση έναρξης εργασιών στο Μητρώο, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την έναρξη ατομικής επιχείρησης.

 * Η διαδικασία της αυτοψίας συμβαίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε συναλλαγές με το εξωτερικό και θέλετε τα τιμολόγια αυτά να εκπίπτουν ως έξοδο και να δικαιολογούνται, θα πρέπει να ενταχθείτε στο σύστημα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων – παραδόσεων με αίτηση στο μητρώο της εφορίας. Αυτό μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα με την έναρξη εργασιών, αλλά και αργότερα. Η εφορία δεν έχει εξελιχθεί σε αυτό και έχει θέσει κάποιους περιορισμούς :

 • δεν επιτρέπονται ενδοκοινοτικές συναλλαγές με έδρα την οικία
 • πιθανόν θα χρειαστεί να γίνει επιτόπιος έλεγχος (αυτοψία) του χώρου της επιχείρησης σας

Όσοι πραγματοποιείτε ενδοκοινοτικές συναλλαγές καλείστε να υποβάλετε δήλωση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα σε μηνιαία βάση έως την 26η ημέρα του επόμενου μήνα στον οποίο αφορά. 

Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να είστε υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης Intrastat αν η αξία των συναλλαγών σας ξεπεράσει τα ποσά που ορίζει κάθε φορά η Στατιστική Υπηρεσία τα οποία ονομάζονται στατιστικά κατώφλια. Τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1/1/2022 έως 31/12/2022 είναι τα εξής:

 1. εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €) για τις αφίξεις και
 2. ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €) για τις αποστολές.

Ολοκλήρωση διαδικασίας έναρξης ατομικής επιχείρησης

Το μητρώο της εφορίας θα αναρτήσει τη βεβαίωση έναρξης εργασιών στο taxis, στο πεδίο e-κοινοποιήσεις. Την πρωτότυπη έναρξη εργασιών μπορείτε να την παραλάβετε κλείνοντας ραντεβού στην εφορία σας, αν τη χρειαστείτε ποτέ. 

Βασικές πληροφορίες πριν την έναρξη επιχείρησης
Φορολογικά βιβλία και στοιχεία (παραστατικά πωλήσεων)

Θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείτε λογιστικά αρχεία, πλέον σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Τα βασικά παραστατικά είναι :

 1. Τιμολόγιο πώλησης (ΤΠ) ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΤΠΥ)
  Είναι το στοιχείο που εκδίδεται για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις και υπόκειται σε Φ.Π.Α.
 2. Απόδειξη λιανικής πώλησης (ΑΛΠ) ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών (ΑΠΥ)
  Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, αντί για τιμολόγιο θα πρέπει να εκδώσετε απόδειξη λιανικής πώλησης, απόδειξη λιανικών συναλλαγών ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

 Προσοχή : Για οικονομικές συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων με μετρητά το όριο είναι 500€ (πλέον ΦΠΑ 24%). Για συναλλαγές άνω των 500€, μόνο μέσω Τραπέζης.

MyData – Ηλεκτρονική τιμολόγηση – Έκδοση παραστατικών υποχρεωτικά online

Από 01/01/2022 με το MyData γίνεται υποχρεωτική η έκδοση όλων των παραστατικών (Τιμολόγια και Αποδείξεις) με ηλεκτρονικό τρόπο. Στο πολύ άμεσο μέλλον οι απλές χάρτινες αποδείξεις εκτός ταμειακής ή εφαρμογής, θα είναι στην ουσία άκυρες.

Το Υπ. Οικονομικών γνωρίζει ότι έχουν αναφερθεί πολλά προβλήματα στο σύστημα, τεχνικά αλλά και κοινωνικά, παρόλα αυτά δεν ξέρουμε πως θα εφαρμοστεί στην πράξη! Συζητούμε για δύο διαφορετικά πράγματα :

 1. Έκδοση παραστατικών ηλεκτρονικά και
 2. Διαβίβαση παραστατικών ηλεκτρονικά (ενημέρωση του βιβλίου εσόδων αυτόματα)

Οι λύσεις που υπάρχουν για τον τρόπο και τη διαδικασία διαβίβασης των στοιχείων για τις επιχειρήσεις είναι οι εξής:

 Α. μέσω παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δηλαδή μέσω κάποιας εταιρίας που θα διαβιβάζει τα παραστατικά εσόδων για λογαριασμό της υπόχρεης επιχείρησης. Συνεπώς ΑΠΥ και ΤΠΥ διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο, ταυτόχρονα με την έκδοση τους.

 Β. μέσω εμπορικού προγράμματος (λογιστικού, ERP, CRM κλπ.) τα οποία συνδέονται απευθείας με την ΑΑΔΕ. Τα προγράμματα  αυτά παρέχουν υποστήριξη με ετήσιο συμβόλαιο και προσφέρουν μια παραπάνω βαθμίδα οργάνωσης στην επιχείρηση. Τα τιμολόγια προς επαγγελματίες θα πρέπει να στέλνονται απευθείας στην ΑΑΔΕ στον πραγματικό χρόνο έκδοσης τους, ενώ οι αποδείξεις προς ιδιώτες (ΑΠΥ) έχουν μια προθεσμία 5 ημερών για να αναρτηθούν στο MyData.

 Γ. μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, το e-timologio. Η εφαρμογή είναι δωρεάν, εκδίδει τιμολόγια και παραστατικά ηλεκτρονικά και τα διαβιβάζει σε απευθείας χρόνο στο MyData. Ο σύνδεσμος είναι https://www.aade.gr/timologio και υπάρχουν πολλά βίντεο και οδηγίες χρήσης, αφού δεν παρέχεται υποστήριξη.

 Δ. μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ. Μόνο σε αυτήν την επιλογή ουσιαστικά επιτρέπεται η χειρόγραφη έκδοση τιμολογίων, άσχετα αν η διαβίβαση των παραστατικών θα γίνεται ηλεκτρονικά. Προθεσμία διαβίβασης είναι η 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους υπόχρεους είναι διαζευκτικά:

 • να τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους είναι έως 50.000€ ή
 • να εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησηςετησίως (όχι Α.Π.Υ.) ανεξαρτήτως λογιστικού συστήματος.

 Ε. μέσω ταμειακής μηχανής. Αυτός ο τρόπος διαβίβασης δεδομένων ισχύει μόνο για τις λιανικές πωλήσεις υποχρεωτικά για ΚΑΔ λιανικού εμπορίου.

Σφραγίδα επιχείρησης

Από ένα τυπογραφείο ή βιβλιοπωλείο θα προμηθευτείτε μια σφραγίδα με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης σας. Σε περίπτωση που έχετε δύο ή και παραπάνω διαφορετικές δραστηριότητες ή κάνετε αργότερα προσθήκη ΚΑΔ, μπορείτε να φτιάξετε παραπάνω σφραγίδες για όλες τις δραστηριότητες σας. Τα βασικά στοιχεία βρίσκονται παρακάτω.

 Η απόκτηση σφραγίδας σήμερα είναι προαιρετική.

Επωνυμία (Ονοματεπώνυμο)
Διακριτικός τίτλος (εάν υπάρχει)
Δραστηριότητα επιχείρησης
Διεύθυνση έδρας, Τηλέφωνο
ΑΦΜ – ΔΟΥ
Προαιρετικά : website, αριθμός ΓΕΜΗ, αριθμός ειδικής αδείας κλπ)

Επαγγελματικός λογαριασμός Τραπέζης

Από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας στην εφορία, θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσετε στη δημιουργία επαγγελματικού λογαριασμού όψεως μέσα σε 30 ημέρες σε τράπεζα της επιλογής, που να σας εξυπηρετεί και να το δηλώσετε στο taxisnet.

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για να γίνει αποδεκτό το IBAN.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται για σκοπό της επιχείρησης θα πρέπει να γίνονται από τον εμπορικό λογαριασμό, όπως και όλες οι εισπράξεις θα πρέπει να πιστώνονται εκεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να σας διευκολύνει στη διαδικασία φορολογικού ελέγχου. Δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού εδώ.

POS -Τερματικό ηλεκτρονικών συναλλαγών και σύστημα καρτών πληρωμής

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη Κ.Υ.Α. 2019, υπάρχουν επαγγέλματα που είναι υπόχρεα να προβούν σε εγκατάσταση τερματικού ηλεκτρονικών συναλλαγών POS.

Εάν είστε υπόχρεος, θα πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να σας πληρώνουν οι πελάτες σας αν το θελήσουν με χρήση κάρτας.

Μπορείτε να κάνετε αγορά ή ενοικίαση συσκευής τερματικού POS, να δημιουργήσετε ένα e-shop, καθώς και να κάνετε ηλεκτρονική χρήση άυλου POS όπως το viva wallet.  Δεν υπάρχει προθεσμία ούτε καταχωρείται κάπου το σύστημα καρτών πληρωμής που θα επιλέξετε, παρ’ όλα αυτά ακόμη και σε τυχαίο έλεγχο θα πρέπει να υπάρχει ενεργός τρόπος πληρωμής με κάρτα.

Ταμειακή μηχανή (Φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός)

Η επιλογή φορολογικού μηχανισμού θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί θα σας εξυπηρετεί για αρκετά χρόνια, δηλώνεται στο ΑΦΜ σας και η απώλεια της ταμειακής ή του βιβλίου της μπορεί να φέρει μεγάλο πρόστιμο. Σε περίπτωση που η φύση της επιχείρησης απαιτεί τη λειτουργία ταμειακής μηχανής, θα πρέπει να αγοράσετε υποχρεωτικά μηχανισμό που να συνδέεται με τη ΓΠΣΣ online και το taxis.

Η δήλωση της Έναρξης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω taxisnet (www.gsis.grεντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.

Όλες οι δραστηριότητες που έχουν ΚΑΔ με λιανικό εμπόριο, θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ταμειακή μηχανή.

Βασικές Φορολογικές Υποχρεώσεις

 • Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων: Παρακολούθηση σε απλογραφικό σύστημα και υποχρεωτική ενημέρωση κάθε τρεις μήνες (πρόστιμο μη ενημερωμένων βιβλίων 3.000€).
 • Δήλωση ΦΠΑ: Υποβολή κάθε 3 μήνες (Το ΦΠΑ Α’ τριμήνου: Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος, υποβάλλεται δήλωση έως τέλος Απριλίου και ούτω καθ’ εξής για τις άλλες τρεις τρίμηνες δηλώσεις ΦΠΑ).
 • Φορολογική Δήλωση έτους: Ε1 και Ε3.
 • Φόρος παρακράτησης επιχειρηματιών: Κάθε μήνα για κάθε επιχειρηματία που έχει εκδοθεί τιμολόγιο παρακράτησης φόρου.
 • Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ): Κάθε μήνα για κάθε εργαζόμενο με μισθό περίπου άνω των 600€ ή για κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες.

Παρακράτηση φόρου 20%

Για τα επαγγέλματα παροχής -κατά κύριο λόγο συμβουλευτικών υπηρεσιών-  για όλες τις αμοιβές που λαμβάνουν με ποσά καθαρής αξίας άνω των 300€, θα πρέπει να τους επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 20% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. Η παρακράτηση 20% διενεργείται μόνο στις ατομικές επιχειρήσεις – φυσικά πρόσωπα.Την παρακράτηση την κάνει η επιχείρηση που δέχεται τις υπηρεσίες. Στην τελική εξόφληση ο πελάτης παρακρατεί το 20% της αμοιβής μας και είναι υπόχρεος να υποβάλλει δήλωση στο taxisnet μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα και να πληρώσει το ποσό του φόρου με την ταυτότητα οφειλής που θα βεβαιωθεί στο σύστημα του taxis.

Υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης και απόδοσης φόρου 20%: ο πελάτης

Υποχρέωση σωστής έκδοσης τιμολογίου και ενημέρωσης ότι πρέπει να γίνει παρακράτηση: η επιχείρηση (εμείς)

Η παρακράτηση φόρου επιστρέφεται ή συμψηφίζεται στον άλλο επαγγελματία με την υποβολή της επόμενης ετήσιας φορολογικής δήλωσης Ε1 και θα εμφανιστεί σε προ-συμπληρωμένο κωδικό (κωδ. 605).

Στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1120/25.4.2014).

Παράδειγμα υπολογισμού παρακράτησης :

ΚΑΘΑΡΗ ΑΜΟΙΒΗ 1.000,00 €
ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 20% 200,00 €
ΦΠΑ 24% 240,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 1.240,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ 1.040,00 €

Συντελεστές ΦΠΑ

Για να δείτε ποιο συντελεστή θα εφαρμόσετε στις συναλλαγές σας, σας παραθέτουμε τους συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν και οι οποίοι δύνανται να μεταβάλλονται με νόμο με βάση τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας.

α) Ο κανονικός συντελεστής ο οποίος ορίζεται σε 24% επί της φορολογητέας αξίας (ισχύει από 1/6/2016).

β) Ο μειωμένος συντελεστής που είναι 13% επί της φορολογητέας αξίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως ψωμί, γάλα, κρέας, ψάρια, ελαιόλαδο, τυριά, ζυμαρικά, άλευρα, δημητριακά, λαχανικά, καφές, τσάι, αλάτι, ξύδι, διάφορα παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα, ζώντα ζώα, είδη για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, αγροτικά εφόδια κ.λπ.,
 • υπηρεσίες όπως διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών κ.λπ., την εκμετάλλευση εστιατορίων, καφενείων, ζαχαροπλαστείων και συναφών επιχειρήσεων κ.λπ..

γ) Ο υπερμειωμένος συντελεστής που ορίζεται σε 6% επί της φορολογητέας αξίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο κ.λπ.

Φορολογία ατομικής επιχείρησης 2022– Φορολογική κλίμακα 2022

Κλιμάκιο εισοδήματος  Φορολογικός συντελεστής  Φόρος κλιμακίου  Σύνολο
Εισοδήματος Φόρου
10.000 9% 900 10.000 900
10.000 22% 2.200 20.000 3.100
10.000 28% 2.800 30.000 5.900
10.000 36% 3.600 40.000 9.500
Υπερβάλλον 44%

Φορολογία από το πρώτο ευρώ

Μειωμένος φορολογικός συντελεστής 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000€.

Για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας, ο φορολογικός συντελεστής (9%) μειώνεται κατά 50%, δηλαδή η φορολογία είναι με 4,5%, εφόσον ο τζίρος δεν υπερβαίνει τις 10.000€.

Δεν υπάρχει αφορολόγητο στις ατομικές επιχειρήσεις. Η φορολογία γίνεται στα καθαρά κέρδη και ξεκινάει από το πρώτο ευρώ.

Για ατομική επιχείρηση που δηλώνει ζημίες ή μηδενικά κέρδη, ο επαγγελματίας φορολογείται με τεκμήρια. (πχ τεκμήριο διαβίωσης άγαμου 3.000€, αυτοκίνητο, κατοικία, δάνειο κλπ.). 

Προκαταβολή φόρου

Ο συντελεστής προκαταβολής φόρου είναι 55%. Για τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας υπάρχει έκπτωση 50%, άρα ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 27,5%.

Η προκαταβολή φόρου καταβάλλεται την πρώτη χρονιά και στη συνέχεια κάθε χρόνο επιστρέφεται και προκαταβάλλεται ο φόρος της επόμενης χρήσης. Συνεπώς μετά το πρώτο έτος, εάν τα εισοδήματα μένουν σταθερά, δεν γίνεται αντιληπτή η επιβάρυνση.

Ετήσιο τέλος επιτηδεύματος

α) Το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 650€ ετησίως και βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

β) Αν διατηρείτε υποκαταστήματα, ορίζεται σε 600€ ετησίως για κάθε υποκατάστημα.

γ) Αν υπάγεστε στο καθεστώς “μπλοκάκι” , τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος διαμορφώνονται σε 400€, εφόσον η έδρα σας βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, και 500€ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Απαλλαγή από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος

α) εάν δεν έχετε υπερβεί τα πρώτα πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών,

β) εάν έχετε αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%),

γ) εάν ασκείτε τη δραστηριότητά σας σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, όπου δεν εφαρμόζεται η εν λόγω εξαίρεση.

Φορολόγηση ως μισθωτός (μπλοκάκι ή freelancing)

Η έναρξη ατομικής επιχείρησης γίνεται με έναν τρόπο μονο και έχεις τις ίδιες ευθύνες με όλες τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, μόνο για τον τρόπο φορολόγησης μπορεί κάποιος να ενταχθεί στο καθεστώς “μπλοκάκι” ή freelancing.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρότι ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα, το εισόδημα σας μπορεί να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Αυτό σημαίνει ότι για εσάς θα ισχύει το αφορολόγητο έως τις 8.500€ που ισχύει για εισοδήματα από μισθωτή εργασία. Ο freelancer στην ουσία πληρώνει ο ίδιος τις ασφαλιστικές του εισφορές και εκδίδει ένα τιμολόγιο κάθε μήνα για να πληρωθεί. Προϋποθέσεις :

 1. Όταν παρέχετε υπηρεσίες σε μια εταιρία με σύμβαση, και συναλλάσσεστε με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες
 2. εφόσον δεν έχετε την εμπορική ιδιότητα
 3. εφόσον δεν διατηρείτε επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία σας (έδρα το σπίτι)

Όταν η φορολογία γίνεται με αυτό το καθεστώς, δεν εκπίπτουν καθόλου δαπάνες για την επιχείρηση, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ.

 Δεν επιτρέπεται να δικαιολογήσετε άλλες δαπάνες, ακόμα και αν έχουν γίνει για το σκοπό της επιχειρηματικής δραστηριότητας, γιατί δε θεωρείστε ακριβώς επιχείρηση. Επίσης δεν επιτρέπονται οι συναλλαγές με ιδιώτες (λιανική).

*Το καθεστώς μπλοκάκι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία

Ο κλασσικός τρόπος φορολόγησης ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ = ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ, ανήκει στη φιλοσοφία της κανονικής επιχείρησης που συναλλάσσεται με όλους ανεξαιρέτως και χρειάζεται τις δαπάνες για μείωση φόρου.

Εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα (Κατάργηση για το 2020 και το 2021)

Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται πάνω σε όλα τα εισοδήματα, δηλαδή εισόδημα από μισθωτή εργασία, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, τόκους, ενοίκια, αποζημιώσεις και ειδικά ποσά.

Συνολικό Εισόδημα Συντελεστής Ποσό φόρου
Από 0 – 12.000 0% 0 €
Από 12.001 – 20.000 2,20% 176 €
Από 20.001 – 30.000 5,00% 500 €
Από 30.001 – 40.000 6,50% 650 €
Από 40.001 – 65.000 7,50% 1.875 €
Από 65.001 – 220.000 9,00% 13.950 €
Από 220.000 και πάνω 10,00%

Δαπάνες που αναγνωρίζονται και μειώνουν το φόρο

Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν από το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα. Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών οι οποίες:

 • πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης
 • αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή
 • εγγράφονται στα βιβλία εσόδων-εξόδων και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Δαπάνες που δεν εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

 • Κάθε είδους δαπάνη που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (έμβασμα, επιταγή κ.λπ.).
 • οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,
 • πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων,
 • προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες

**(αναλυτικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες αναφέρονται στο άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε)

Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ για πρόσληψη προσωπικού

Εάν έχετε σκοπό να απασχολήσετε προσωπικό, θα πρέπει να προβείτε σε απογραφή εργοδότη στον ΕΦΚΑ την ίδια μέρα της πρόσληψηςΗλεκτρονική απογραφή ΕΦΚΑ εδώ

Στη συνέχεια πρέπει μέσα σε 3 ημέρες να υποβάλετε τις προσλήψεις ηλεκτρονικά στο ΕΡΓΑΝΗ.

Επιπλέον θα πρέπει να κάνετε σύμβαση με έναν τεχνικό ασφαλείας που θα επιβλέπει μηνιαία τους χώρους της επιχείρησης σας. Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο τεχνικών ασφαλείας σε κάποιο ΚΕΚ, που σας επιτρέπει να λάβετε πιστοποίηση και να έχετε αυτήν την ιδιότητα μόνο για τη δική σας επιχείρηση.

Εργοδοτικές Υποχρεώσεις και απασχόληση προσωπικού

 • Υπογραφή σύμβαση εργασίας: Το πιο σημαντικό έγγραφο, είναι το συμφωνητικό/σύμβαση που υπογράφεται και από τις δύο πλευρές και αναγράφει το σύνολο του μισθού ή του ημερομισθίου, καθώς και τις παραμέτρους της εργασίας (τόπος, χρόνος, ειδικά θέματα κλπ.).
 • Δήλωση και καταβολή εισφορών σύμφωνα με την ΑΠΔ: Υποβάλλεται κάθε μήνα για την δήλωση εισφορών και ενσήμων των εργαζομένων στο ΙΚΑ.
 • Πίνακας προσωπικού: Οποιοδήποτε άτομο βρεθεί στο χώρο εργασίας σε έλεγχο του ΣΕΠΕ και δεν είναι έχει δηλωθεί στον πίνακα προσωπικού, επιβάλλεται το γνωστό πρόστιμο των 10.500€.
 • Εξόφληση μισθοδοσίας τραπεζικά: Γνωστοποίηση ανάλυσης μισθού στον εργαζόμενο και υποχρεωτική καταβολή μισθοδοσίας μέσω Τραπέζης.
 • Παροχές εργοδότη: Χορήγηση υποχρεωτικής αδείας ανά μήνα απασχόλησης (20 μέρες για το πρώτο έτος) και καταβολή επιδομάτων αδείας, Δώρου Χριστουγέννων και Πάσχα (συνολικά 14 μισθοί για ένα έτος).
 • Δηλώσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας: Αλλαγές στη σύμβαση ή το ωράριο πριν την ανάληψη εργασίας από τον εργαζόμενο, ετήσια υποβολή πίνακα προσωπικού, πίνακα αδειών.
 • Ετήσιο κόστος απασχόλησης υπαλλήλου 40 ώρες/εβδομάδα Μισθός: 569,38€ Χ 14 = 971,32€ ,  Εισφορές : 243,06€ Χ 14 = 3.402,84€ , Συνολικά : 11.374,16€ 

Συνεπώς, ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης κοστίζει για την επιχείρηση συνολικά περίπου 947,84€ κάθε μήνα.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – δραστηριότητες εστίασης

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, την οποία συνήθως αναλαμβάνει να εκδώσει επαγγελματίας μηχανικός στο Δήμο. Επιπλέον θα πρέπει να φροντίσετε για τα παρακάτω:

 1. Δελτίο παραπόνων θεωρημένο από την αρμόδια αρχή (Περιφέρεια)
 2. Βιβλίο πυροσβεστικής θεωρημένο από την πυροσβεστική
 3. Βιβλίο καπνίσματος θεωρημένο από τον οικείο δήμο
 4. Βιβλίο τεχνικού ασφαλείας μαζί με την ετήσια έκθεση
 5. Σήμανση για την απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ για άτομα κάτω των 18 ετών
 6. Άδεια αναπαραγωγής μουσικής
 7. Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου
 8. Άδειες εργασίας και βιβλιάρια υγείας των εργαζομένων θεωρημένα από το αστυνομικό τμήμα
 9. Τα έγγραφα του ΕΦΕΤ για τις υπόχρεες επιχειρήσεις(θερμοκρασίες ψυγείων, εργασίες καθαριότητας, δελτία απεντομώσεων, παραλαβή τροφίμων)

Συμπερασματικά : Φορολογικό καθεστώς για νέους επαγγελματίες

 1. Μειωμένος φορολογικός συντελεστής 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000€
 2. Απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος 650€ για τα πρώτα 5 χρόνια
 3. Μειωμένες εισφορές στον ΕΦΚΑ  στα 136€ το μήνα για τα πρώτα 5 χρόνια
 4. Δυνατότητα απαλλαγής ΦΠΑ με ετήσιο τζίρο μέχρι 10.000,00€.
 5. Ο συντελεστής προκαταβολής φόρου μειώθηκε από 95%, στο 55%. Για τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας υπάρχει έκπτωση 50%
 6. Για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας, ο φορολογικός συντελεστής (9%) μειώνεται κατά 50%, δηλαδή η φορολογία είναι με 4,5%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000€.

Σωστή επαγγελματική λογιστική υποστήριξη και καθοδήγηση

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δώσετε στην παρακολούθηση των φορολογικών και γραφειοκρατικών υποχρεώσεων και ευθυνών που έχει μια επιχείρηση.

Ένα πολύ μικρό λάθος ακόμη και από άγνοια, μπορεί να βεβαιώσει πρόστιμα από 100€ μέχρι 10.000€ και να επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις κυρίως σε έναν φορολογικό έλεγχο.

Η προσέγγιση μιας επιχείρησης απαιτεί υπευθυνότητα, κατάρτιση και συνεχή ενημέρωση. Θα πρέπει να βρείτε ένα αξιόπιστο συνεργάτη όπως η TKC Consulting & Finance που μπορεί να αναλάβει τις φορολογικές υποχρεώσεις καθώς και τις νέες που δημιουργούνται συνεχώς.

Ο καλός λογιστής αποδίδει προς όφελος σας μέσα σε μια ανθρώπινη και σταθερή συνεργασία, που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τη χημεία ανάμεσα σας. Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους! Σας στηρίζει σε όλη την επιχειρηματική σας πορεία είτε κάνετε έναρξη ατομικής επιχείρησης, είτε ίδρυση ομόρρυθμης εταιρείας ΟΕ είτε σύσταση ΙΚΕ είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή εταιρείας.

Μπορείτε να αποκτήσετε λογιστική υποστήριξη μόνο για την τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων σας ή για την υποβολή αιτήσεων. Η επιλογή αυτή έχει μικρό κόστος για την επιχείρηση σας, γιατί η συνεργασία δεν είναι μηνιαία και δεν παρέχεται συμβουλευτική και επικοινωνία, γι’ αυτό σας επιτρέπει να πληρώνετε για την κάθε εργασία ξεχωριστά.

Μόνο στην πλήρη μηνιαία λογιστική υποστήριξη, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και κατά προτεραιότητα, η συμβουλευτική στην επιχείρηση, η άμεση ενημέρωση για νέους νόμους, η υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους και η καθοδήγηση για μεγιστοποίηση κέρδους. Για να λάβετε όμως την καλύτερη δυνατή λογιστική υποστήριξη με όλα τα οφέλη, θα πρέπει να συνδεθούν με σεβασμό και εκτίμηση και οι δύο πλευρές λογιστή-επιχειρηματία!