(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Αρθρογραφία

Φορολογικός Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού

Σε μία προσπάθεια να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους Κατοίκους Εξωτερικού το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1142/12 &...
Περισσότερα

Φορολογική Αναμόρφωση

Ο Ν.3842/2010 προβλέπει την υποχρέωση φορολογικής αναμόρφωσης των εξόδων όλων των επιτηδευματιών, ήτοι των εξόδων που αναγράφουμε στα...
Περισσότερα

Προσδιορισμός Ανάλωσης Κεφαλαίου

Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα μειώνει, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την...
Περισσότερα

Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων αναζητούν τρόπο αποφυγής ή ελάφρυνσης της φορολογικής επιβάρυνσης που έχουν...
Περισσότερα

Αποσβέσεις Παγίων

Μετά τη λήξη της διαχείρισης των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, οι λογιστές ασχολούνται με τις...
Περισσότερα

Απογραφή Αποθεμάτων

Η υποχρέωση απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η συνακόλουθη αποτίμηση αυτών προκύπτουν από τις οικείες διατάξεις...
Περισσότερα

Ανάλωση Κεφαλαίου

Κάθε φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί παλαιότερα δηλωμένα εισοδήματά του (ανάλωση κεφαλαίου), που έχουν φορολογηθεί ή απαλλάσσονταν...
Περισσότερα

Πλεονεκτήματα ΙΚΕ έναντι άλλων μορφών εταιρειών

ΙΚΕ: Βασικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων εταιρικών μορφών Ο εταιρικός τύπος της ΙΚΕ εισήχθη με το Νόμο 4072/2012...
Περισσότερα

Ίδρυση Κυπριακής εταιρείας

Η Κύπρος ως χρηματοοικονομικό κέντρο αποτελεί πόλο έλξης για εταιρείες και επιχειρηματίες παγκοσμίως που επωφελούνται από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα...
Περισσότερα
1 2