(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Προγράμματα ΕΣΠΑ

TKC CONSULTING & FINANCE

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Μέσω του τρέχοντος πλαισίου στήριξης προγράμματος ΕΣΠΑ, καθώς και του νέου Επενδυτικού Νόμου, βρίσκουμε για λογαριασμό σας το επιχειρησιακό πρόγραμμα που σας ταιριάζει, με σκοπό να καθοδηγήσουμε και να καταρτίσουμε την επιχειρησιακή σας πρόταση, με τις μέγιστες δυνατότητες επιτυχίας.

Τα καταρτισμένα στελέχη της εταιρίας μας, έχοντας στο ιστορικό τους αξιοσημείωτες επιτυχίες, σε ένα ευρύ φάσμα από παρόμοια προγράμματα, είναι σε θέση να ολοκληρώσουν επιτυχημένα κάθε επιχειρηματικό σας εγχείρημα.

Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση
του επιχειρηματικού σας εγχειρήματος περιλαμβάνει:

  • Μελέτη σχεδιασμού και επιλογή προγράμματος.
  • Προετοιμασία φακέλου για χρηματοδότηση του Επενδυτικού προγράμματος.
  • Καταγραφή των ΚΑΔ της Εταιρείας για την συνεχή παρακολούθηση προγραμμάτων που προκηρύσσονται για την δυνατότητα ένταξης της Εταιρείας σας σε αυτά.
  • Πλήρης Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της Εταιρείας σας και προτάσεις σε ποια μπορεί να ενταχθεί η Εταιρεία σας.
  • Σύνταξη και υποβολή της επενδυτική σας πρόταση, εξασφαλίζοντας τις μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.
  • Τήρηση των αυστηρών  χρονοδιαγραμμάτων που θέτει το κάθε πρόγραμμα.
  • Συνεχής παρακολούθηση του κάθε σταδίου υλοποίησης, του εκάστοτε επιδοτούμενου προγράμματος.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών πλάνων.