(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Λιγότερη γραφειοκρατία στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων

Τη μείωση των διοικητικών βαρών, τη συγκέντρωση του συνόλου των λογιστικών κανόνων σε ένα νομοθέτημα, καθώς και την ευθυγράμμιση με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές των οικονομικών καταστάσεων ώστε να γίνονται κατανοητές από διεθνείς επενδυτές, προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις», που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.Με το σχέδιο νόμου που εισηγείται ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης ολοκληρώνεται η κατάργηση κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που είχε ξεκινήσει με τη θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων, οι οποίοι συνεπάγονται μειωμένο κόστος λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών φορολογικών και άλλων ελέγχων.

Επίσης διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη περαιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών.

Από 1ης Ιανουαρίου 2015 επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις σε θέματα που μέχρι σήμερα ρύθμιζε ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των λογιστικών ρυθμίσεων, η καθημερινή λειτουργία των λογιστηρίων δεν θα επηρεαστεί την 1η Ιανουαρίου 2015. Οι νέοι κανόνες κυρίως αφορούν θέματα επιμέτρησης (αποτίμησης) και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων που οι επιχειρήσεις θα κληθούν να εφαρμόσουν στις αρχές του έτους 2016 για τις καταστάσεις του 2015. Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου:

1. Καθιερώνονται διαδικασίες και μηχανισμοί ελέγχου (δικλίδες) που διασφαλίζουν την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και γεγονότων της επιχείρησης με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

2. Ρυθμίζεται ειδικά το ζήτημα της τεκμηρίωσης της διακίνησης των αποθεμάτων και εκσυγχρονίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις περί δελτίου αποστολής, ώστε να είναι δυνατός ο σχετικός έλεγχος. Δίνεται βαρύτητα στην τεκμηρίωση των διαθέσιμων αποθεμάτων με σύγχρονες τεχνικές, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική.

3. Αναγνωρίζεται το τιμολόγιο ως το βασικό παραστατικό για τις πάσης φύσεως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (για λιανικές πωλήσεις προβλέπεται απόδειξη λιανικής πώλησης).

4. Διευρύνεται ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου πώλησης, το οποίο μπορεί να εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την αποστολή ή παράδοση των αγαθών. Διατηρείται, ωστόσο, η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου εντός του ίδιου έτους στο οποίο έγινε η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή παροχή των υπηρεσιών.

5. Επεκτείνεται η δυνατότητα για έκδοση του τιμολογίου πώλησης προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ εντός του έτους στο οποίο οριστικοποιείται η συναλλαγή (πιστοποίηση δημοσίων έργων κ.λπ.), έτσι ώστε να καλύπτει κάθε περίπτωση πώλησης προς το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.

6. Διατηρείται η χρήση ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού για πωλήσεις λιανικής, με δυνατότητα απαλλαγής ορισμένων κατηγοριών.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το σύνολο των λογιστικών αρχείων που τηρούν οι επιχειρήσεις διαφυλάσσονται για χρονικό διάστημα από:

α) Πέντε έτη από τη λήξη της περιόδου.

β) Τον χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία. Δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα:

• Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ βάσει ύψους ακαθάριστων εσόδων τους από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή του ποσού των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που λαμβάνουν, ανά φορολογικό έτος.

• Δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πηγή: kathimerini.gr

Σχετικά άρθρα