(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Τα βασικά βήματα για τον υπολογισμό των 100 δόσεων

Με αρκετά θολά σημεία «τρέχει» από την Τρίτη η νέα ρύθμιση χρεών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία. Εντός των επόμενων ημερών θα βγει η υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία μετάβασης από τη ρύθμιση της Νέας Αρχής στη νέα ρύθμιση των 100 ή 72 δόσεων, ενώ έως την Παρασκευή θα ανοίξει η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων στα υποκαταστήματα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Βέβαια, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ήδη δέχεται αιτήσεις για όλα τα Ταμεία, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα χρέη έχουν μεταφερθεί σε αυτό.

Από το υπουργείο Εργασίας δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι, η πλέον καθοριστική και αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση, είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Μάλιστα, το υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης προχώρησε στη σύνταξη παραδειγμάτων που δείχνουν βήμα προς βήμα τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων.

Σύμφωνα με ένα από αυτά, έστω οφειλέτης με συνολική οφειλή 11.000 (κύρια οφειλή 10.000 ευρώ και πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις 1.000 ευρώ).

Εάν η ανωτέρω οφειλή ρυθμιστεί σε 100 δόσεις ακολουθούνται τα εξής βήματα:

1ο βήμα: Ξεχωρίζουμε από τη συνολική οφειλή τα πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις – 1.000 ευρώ.

2ο βήμα: Υπολογίζουμε την έκπτωση στο συνολικό ποσό των προστίμων κ.λπ. που αντιστοιχεί στις 100 δόσεις. Δηλαδή 1.000 ευρώ Χ 20% = 200 ευρώ. Οπότε τα πρόστιμα κ.λπ. ανέρχονται πλέον στα 800 ευρώ.

3ο βήμα: Αθροίζουμε το ποσό της κύριας οφειλής με το υπόλοιπο των προστίμων προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουμε την οφειλή. Δηλαδή 10.000 ευρώ + 800 ευρώ = 10.800 (κεφαλαιοποιημένη οφειλή).

4ο βήμα: Υπολογίζουμε το νέο επιτόκιο ύψους 4,56% επί της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, προκειμένου να βρούμε το προς ρύθμιση ποσό. Δηλαδή το προς ρύθμιση ποσό ανέρχεται σε: 11.292,48 [10.800 Χ 4,56% = 492,48 + 10.800]. Διευκρινίζεται ότι στο παράδειγμα αποτυπώνεται ο μηχανισμός υπολογισμού της ρύθμισης και δεν υπολογίζεται με πραγματικά δεδομένα το ποσό του τόκου το οποίο εξευρίσκεται με μαθηματικό τύπο.

5ο βήμα: Διαιρούμε το προς ρύθμιση ποσό 11.292,48 με τον αριθμό των δόσεων (100). Οπότε το ποσό της κάθε δόσης ανέρχεται σε 112,92 ευρώ.

Αλλά και το ΙΚΑ δημιούργησε μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, που απευθύνεται τόσο στους οφειλέτες του Ιδρύματος όσο και στους οφειλέτες των λοιπών Φορέων που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΙΚΑ (www.ika.gr) και δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να εξετάσουν εναλλακτικά σενάρια ρύθμισης των οφειλών τους, ανάλογα με τις διατάξεις στις οποίες εμπίπτουν αυτές. Ειδικότερα, επιλέγοντας κάθε εναλλακτικό τρόπο ρύθμισης, καθορίζουν τον αριθμό των δόσεων που επιθυμούν και προβαίνουν σε υπολογισμό του ύψους αυτών, καθώς και των τυχόν εκπτώσεων που δικαιούνται. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία προϋποθέτει την πιστοποίηση του οφειλέτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ για την απόκτηση μοναδικού κωδικού χρήστη και συνθηματικού.

Πηγή: kathimerini.gr 

Σχετικά άρθρα