(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Δημοσιεύτηκε η ερμηνευτική εγκύκλιος του Κ.Φ.Α.Σ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4223/2013 που τέθηκαν σε ισχύ από 1/1/2014 και μετά, επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), οι οποίες δεν είχαν διευκρινιστεί.Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1023/2014 με την οποία παρέχονται οδηγίες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.


   
Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα όπως:

  • Η κατάργηση πρόσθετων βιβλίων
  • Η κατάργηση θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων
  • Η κατάργηση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς (φορτωτικών)
  • Η κατάργηση έκδοσης αποδείξεων δαπανών
  • Η έκδοση φορολογικών στοιχείων για την αυτοπαράδοση αγαθών ή την ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών
  • Ο τρόπος έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών
  • Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίων (για την πώληση αγαθών)
  • Ο τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου

Σχετικά άρθρα