(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Υποχρεωτική εγγραφή στον… e-OAEE

Τα ψέματα τελείωσαν και οι περίπου ένα εκατομμύριο ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ θα πρέπει να …εκσυγχρονιστούν. Απόφαση του υπουργείου Εργασίας προβλέπει ότι η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, καθίσταται υποχρεωτική.Αιτία είναι η πρόθεση του ταμείου των επαγγελματιών, να ενεργοποιήσει από την 1η Μαρτίου του 2015 τη διαδικασία μηνιαίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Προφανώς, ο ΟΑΕΕ θα θέλει να αποφύγει την ταχυδρόμηση διπλάσιου αριθμού λογαριασμών (σ.σ μέχρι τώρα έστελνε ειδοποιητήρια έξι φορές τον χρόνο και τώρα θα ήταν υποχρεωμένος να στέλνει 12 φορές) και θα αναπτύξει υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης (υποχρεωτικής) των ασφαλισμένων του. Με λίγα λόγια, ο λογαριασμός των εισφορών, θα έρχεται πλέον μέσω internet.

 H απόφαση που ξεκαθαρίζει το σύστημα πληρωμής των εισφορών, προβλέπει τα εξής:

  • Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. μηνιαία και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
  • Οι μηνιαίες εισφορές, με κάθε απαραίτητο για την πληρωμή στοιχείο, αναρτώνται στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. Ο Οργανισμός μεριμνά για τη γνωστοποίηση της ανάρτησης, με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Οι ασφαλισμένοι εγγράφονται υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιστότοπου του O.A.Ε.Ε. και πιστοποιούνται με τις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες προδιαγραφές και διαδικασίες, προκειμένου να ενημερώνονται για τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους.
  • Για την εφαρμογή της μηνιαίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:
  1. Προσαρμόζει τις υφιστάμενες μηχανογραφικές εφαρμογές έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη μηνιαία ροή ασφαλιστικών εισφορών από την έναρξη ισχύος της παρούσης.
  2. Ενημερώνει ηλεκτρονικά τον Ο.Α.Ε.Ε. εντός των πέντε πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα, με κάθε απαραίτητο για την πληρωμή και ανάρτηση στον ιστότοπο του Ο.Α.Ε.Ε. στοιχείο. Η Δ/νση Πληροφορικής του Ο.Α.Ε.Ε. αναρτά τα δεδομένα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιοτότοπου του Ο.Α.Ε.Ε. για την ενημέρωση των εγγεγραμμένων σ’ αυτό ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε.

Πηγή: fpress.gr

Σχετικά άρθρα