(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ νέοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για λιγότερες από 25 ημέρες

Αναδρομικά από τις 7 Απριλίου θα πρέπει να ασφαλιστούν στον ΟΑΕΕ οι νέοι ασφαλισμένοι (για πρώτη φορά από την 1/1/93) που έχουν “παράλληλη” ασφάλιση στο ΙΚΑ, ως μισθωτοί, για λιγότερες από 25 ημέρες.Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ οι “νέοι” ασφαλισμένοι, για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, εφόσον συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης απασχόλησής τους. Εάν κατά τη διάρκεια της παράλληλης απασχόλησης ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ημερών το μήνα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΣ 6ΜΗΝΟΥ
Οσοι έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, επιλέγουν με δήλωσή τους τον ασφαλιστικό οργανισμό της επιλογής τους και στον εργοδότη εντός 6 μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο δημιουργείται η υποχρέωση ασφάλισης στο δεύτερο φορέα. Αν ο πολυαπασχολούμενος επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και αλλάξει εργοδότη, δηλαδή εάν απολυθεί από την επιχείρηση που απασχολείται και προσληφθεί από άλλη επιχείρηση, εφόσον μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα, από την απόλυση και μέχρι την επαναπρόσληψη, ενός ή περισσοτέρων μηνών, ακόμη και κενό διάστημα ημερών στον ίδιο μήνα υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση επιλογής φορέα εκ νέου εντός εξαμήνου.
Ο πολυαπασχολούμενος, ο οποίος θα επιλέξει ως υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ συνεχίζει να εξαιρείται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ και για το χρονικό διάστημα που απουσιάζει από τη μισθωτή εργασία του με επιδότηση λόγω ασθενείας ή τακτική ανεργία ή λόγω άδειας κυήσεως, λοχείας ή γονική άδεια ανατροφής τέκνων ή λόγω εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών, εφόσον συμπληρώνει 25 ημερομίσθια το μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια των περιόδων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για την περίοδο που ο πολυαπασχολούμενος τελεί σε επίσχεση εργασίας εφόσον συμπληρώνει 25 ημερομίσθια το μήνα.
Πηγή: imerisia.gr

Σχετικά άρθρα