(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Το άγνωστο επίδομα του ΟΑΕΔ για τους ανέργους

Με τόσες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί –ελάχιστο αριθμό ενσήμων, επιδότηση για συγκεκριμένους μήνες μέσα στην τελευταία 4ετία κ.ά- οι περισσότεροι άνεργοι χάνουν όχι μόνο τη δουλειά τους αλλά και το δικαίωμα να εισπράξουν το επίδομα των 360 ευρώ. Υπάρχει και ένα «μαξιλάρι» ασφαλείας το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Ή για να το πούμε διαφορετικά, και ένας να είναι δικαιούχος και να μην το γνωρίζει.

 
 
Όπως μπορεί να πληροφορηθεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ, το ειδικό βοήθημα, δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, «εφόσον δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες, έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κ.λ.π)». Δηλαδή για να πάρει κάποιος ο οποίος έχασε τη δουλειά του τον Φεβρουάριο, το ειδικό βοήθημα θα πρέπει:
1.      Στο διάστημα από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2014 να έχει «κολλήσει» τουλάχιστον 60 ένσημα που αντιστοιχούν σε κάτι περισσότερο από δύο μήνες εργασία.
2.      Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο αυτό ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος.
3.      Επίσης ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει τεθεί, σε όλο το καθοριζόμενο σ’ αυτές χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: υπάρχει αυστηρό εισοδηματικό κριτήριο: Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2013 το ποσό αυτό ανερχόταν στα 9.977,99 €) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος. Αυτό σημαίνει ότι το 2014, το εισοδηματικό κριτήριο θα διαμορφωθεί στα 10271,46 ευρώ.
ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 15 βασικά επιδόματα ανεργίας. Δηλαδή, ανέρχεται στα 216 ευρώ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    
1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης .
2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3) ΙΒΑΝ λογ/σμού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Πηγή: fpress.gr

Σχετικά άρθρα