(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Taxis σε ένσημα και συντάξεις

Μετά από χρόνια ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων και ατέλειωτης γραφειοκρατίας η κυβέρνηση προχωρεί στον εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού συστήματος εκμεταλλευόμενη τις νέες τεχνολογίες.Το υπουργείο Εργασίας δημιούργησε ακόμη μία ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία από τη μια αποτελεί προσπάθεια για νοικοκύρεμα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και από την άλλη θα γλιτώσει τους πολίτες από τις ουρές και την ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης υπέγραψε την υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση του του συστήματος ΑΤΛΑΣ, με την οποία δίνονται οι κατευθύνσεις προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) για την εφαρμογή του.
Πρόκειται για ένα νέο σύστημα με το οποίο κάθε εργαζόμενος θα έχει τη δυνατότητα να δει από τον προσωπικό του υπολογιστή το σύνολο της ασφαλιστικής του διαδρομής, από τη στιγμή που ξεκίνησε μέχρι και τη συνταξιοδότησή του, δηλαδή το δικό του «ασφαλιστικό βιογραφικό», παράλληλα καταργείται η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων και η αποστολή ή επικόλληση αυτοκόλλητης ετικέτας θεώρησης ενώ όταν το σύστημα τεθεί σε πλήρη λειτουργία η έκδοση και η απονομή σύνταξης θα γίνεται σε λίγες ημέρες.
Με αφορμή την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για την ενεργοποίηση του συστήματος ΑΤΛΑΣ, ο κ. Βρούτσης δήλωσε τα εξής:
«Οπως είχαμε δεσμευθεί υπέγραψα την 1η Ιουνίου την υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση του συστήματος ΑΤΛΑΣ. Με τη δημοσίευσή της τελειώνουν οριστικά οι ουρές και η ταλαιπωρία των πολιτών. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η ψηφιακή καταγραφή του ασφαλιστικού ιστορικού για το σύνολο των εργαζομένων της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι η έκδοση και η απονομή σύνταξης θα είναι υπόθεση ημερών. Για όλους, ακόμη και στις πιο σύνθετες περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης».
Τι προβλέπει η απόφαση
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η υλοποίηση της διαδικασίας θα γίνει σε δύο φάσεις, ως εξής:
Στην πρώτη φάση δημιουργείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης, στο οποίο οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης θα καταγράφουν τους δικαιούχους ασφαλιστικής ικανότητας και την αντίστοιχη χρονική διάρκεια αυτής για τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους (μέλη οικογένειας).
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και, μέσω του ΕΟΠΥΥ, με τις εφαρμογές των νοσοκομείων ή άλλων παρόχων υγείας, προκειμένου να ελέγχεται ηλεκτρονικά το δικαίωμα των ασφαλισμένων στις παροχές υγείας σε είδος.
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ αναστέλλει το δικαίωμα ασφαλιστικής ικανότητας όσων ασφαλισμένων παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις λόγω ληξιαρχικών γεγονότων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν διασύνδεσης και διασταύρωσης των στοιχείων με το σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ ή, λόγω της απώλειας της ιδιότητας προστατευόμενου μέλους λόγω σπουδών, με το σύστημα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Aκαδημαϊκής Ταυτότητας που τηρείται στο Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους να αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ ηλεκτρονικό αρχείο με το σύνολο των ασφαλισμένων – άμεσα και έμμεσα – δικαιούχων περίθαλψης, με την ένδειξη «ασφαλιστική ικανότητα και διάρκεια ισχύος αυτής».
Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υποχρεούνται να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο από τα πληροφοριακά τους συστήματα ή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ ΑΕ το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης για οποιεσδήποτε προσθήκες ή μεταβολές.
Στη δεύτερη φάση δημιουργείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ «Ψηφιακός Λογαριασμός Ασφάλισης» για όλους τους ασφαλισμένους της χώρας και το Εθνικό Μητρώο Εργοδοτών μέσω του οποίου χορηγείται ηλεκτρονικά Ασφαλιστική Ενημερότητα. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ετοιμάζει τις προδιαγραφές και τα προγράμματα διασύνδεσης του Εθνικού Μητρώου Εργοδοτών και του Ψηφιακού Λογαριασμού Ασφάλισης με τα πληροφοριακά συστήματα των ΦΚΑ.
ΟΑΕΕ: e-παρακολούθηση συνταξιοδοτικού αιτήματος
Σε αναβάθμιση των υπηρεσιών και των παροχών προχωρεί και ο ΟΑΕΕ, μέσω μηχανογραφικών εφαρμογών καθώς από την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 τίθεται σε πιλοτική λειτουργία η εφαρμογή της παρακολούθησης της εξελικτικής πορείας συνταξιοδοτικού αιτήματος που έχει υποβληθεί από ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού.
Η συγκεκριμένη δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΟΑΕΕ (www.oaee.gr), στην κατηγορία «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» και στη λειτουργία «Παρακολούθηση πορείας εξέλιξης συνταξιοδοτικού αιτήματος» και αφορά αιτήματα υποβληθέντα ή διακινηθέντα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
Πηγή: Το Βήμα

Σχετικά άρθρα