(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Στο τραπέζι με τρόικα ξανά ο φόρος υπεραξίας

Νέο κύκλο συζητήσεων με την τρόικα για αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης των μετοχών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας εγκαινιάζει σήμερα ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης. Στόχος είναι να ικανοποιηθούν μια σειρά αιτημάτων των φορέων της κεφαλαιαγοράς, για στοχευμένες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στον φόρο υπεραξίας, ιδίως στο μέτωπο του «επαγγελματία επενδυτή» και στη μέθοδο συμψηφισμού ζημιών, καθώς και στην αναθεώρηση της παράλληλης χρέωσης φόρου επί των συναλλαγών.

Η συζήτηση με την τρόικα θα γίνει επί της βάσης αναλυτικής επιστολής που έυπογράφουν από κοινού οι διοικήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του ΣΜΕΧΑ, και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, και η οποία εστάλη την Τρίτη στον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη. 
Μεταξύ των προτάσεων που περιέχονται στην κοινή επιστολή των φορέων της αγοράς περιλαμβάνονται αιτήματά όπως:
* Η κατάργηση της φορολόγησης των φυσικών προσώπων με συντέλεση 26% ως επιτηδευματίες-«επαγγελματίες επενδυτές», για τη συστηματική διενέργεια συναλλαγών. Με βάση τις ισχύουσες ρυθμίσεις, επαγγελματίας επενδυτής ο οποίος φορολογείται με 26% για τα κέρδη του από συναλλαγές (και όχι με 15% που είναι ο φόρος υπεραξίας) θεωρείται όποιος:
α) πραγματοποιεί κατά μέσο όρο τουλάχιστον δέκα συναλλαγές αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ κάθε τρίμηνο, στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων.
β) διαθέτει χαρτοφυλάκιο σε καταθέσεις συν τίτλους, συνολικής αξίας πάνω από 500.000 ευρώ σε μία τουλάχιστον χρονική στιγμή στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων.
Οι υπογράφοντες την επιστολή επικαλούνται μεταξύ άλλων και μελέτη της Εrnst & Young σύμφωνα με την οποία η έννοια αυτή δεν απαντάται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Σημειώνεται δε, πως η αναστάτωση που σίγουρα θα προκληθεί στους εγχώριους επενδυτές είναι ιδιαίτερα μεγάλη, δεδομένου ότι λαμβάνεται υπόψη το αντιαναπτυξιακό κριτήριο του αριθμού των πραγματοποιούμενων συναλλαγών και όχι αυτό το πραγματοποιούμενων κερδών.
* Η διενέργεια συμψηφισμού κερδών – ζημιών. Προτείνεται να γίνεται αρχικά ξεχωριστά ανά κατηγορία τίτλων (δηλαδή άλλος συμψηφισμός για τις μετοχές, άλλος για τα ομόλογα κ.α) και εν συνεχεία να διενεργείται συνολικός συμψηφισμός στο σύνολο του χαρτοφυλακίου των επενδυτικών προϊόντων που κατέχει ο επενδυτής. 
* Κατάργηση του φόρου 0,2% επί των πωλήσεων για όλες τις ενδοσυνεδριακές συναλλαγές των επενδυτών, καθώς και των συναλλαγών πώλησης που πραγματοποιούν οι market makers στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης ξένων μετοχών που είναι παράλληλα εισηγμένες και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
* Εξορθολογισμό της φορολόγησης των μη κατοίκων που πραγματοποιούν συναλλαγές στην Ελλάδα. Προτείνεται να διευκρινιστεί ξεκάθαρα η απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας για τα ομόλογα και τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου για τις εταιρείες (νομικά πρόσωπα και νομικές οντότηες) που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επίσης, ζητείται να προβλεφθεί ειδική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας θα διευκολύνονται τα φυσικά πρόσωπα – επενδυτές με έδρα κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας να προσκομίζουν Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας, προκειμένου να απαλλάσσονται του φόρου. 
* Εξομοίωση της φορολογίας τόκων και υπεραξίας από εταιρικά ομόλογα, με το αντίστοιχο των ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού δημοσίου.
* Εξομοίωση του φορολογικού καθεστώτος των Εταιρειών Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) με αυτό των Ανώνυμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), λόγω της ομοιογένειας των δύο σχημάτων.
* Να μην θεωρούνται μερίσματα και συνεπώς να φορολογούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις εισοδήματα από από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από συμμετοχές οργανισμών συλλογικών οργανισμών επενδύσεων (Αμοιβαία Κεφάλαια) ή εναλλακτικών επενδύσεων( πχ. ΕΚΕΣ) που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς λειτουργίας.
* Να απαλλάσσονται από φόρο πωλήσεων και φόρο υπεραξίας οι συναλλαγές των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων και των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων.
Πηγή: capital.gr

Σχετικά άρθρα