(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Προς κατάργηση οι συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά τρίμηνο

Οι ανωτέρω καταστάσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου και αφορούν τις συναλλαγές του πρώτου τριμήνου του 2014.Ενας από τους λόγους που οι λογιστές ζητούν την παράταση της διαδικασίας έγκειται και στις αυξημένες υποχρεώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων το διάστημα αυτό. Συγκεκριμένα υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Α.Ε., ΕΠΕ, το έντυπο Ε9 φυσικών και νομικών προσώπων, οι εκκαθαριστικές ΦΠΑ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία.


Οι εκπρόσωποι των λογιστών με επιστολές τους προς τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ζητούν να ανασταλεί το μέτρο για το 2014 και να υποβληθούν σε ετήσια βάση το 2015. Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων έχουν:
• Οι φορολογούμενοι που έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία), αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ (φυσικά πρόσωπα), αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ (φυσικά πρόσωπα αλλά μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους) καθώς και μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, Δημόσιο και ΝΠΔΔ).
• Επίσης οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών (έξοδα) θα υποβληθούν απ’ όσους φορολογούμενους έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία).
Για αγρότες και φορολογούμενους χωρίς υποχρέωση υποβολής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων), Δημόσιο και ΝΠΔΔ η συγκεντρωτική κατάσταση εξόδων θα υποβληθεί σε ετήσια βάση έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015. Σημειώνεται ότι το πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων είναι 100 ευρώ, δεδομένου ότι πρόκειται για δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση gsis.gr
Πηγή: matrix24.gr

Σχετικά άρθρα