(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε τουριστικές επιχειρήσεις

Μέχρι τις 4 Απριλίου έχουν το περιθώριο οι τουριστικές επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα απασχόλησης μαθητών ΕΠΑΣ και σπουδαστών ΙΕΚ και Ανώτερων Σχολών για το καλοκαίρι 2014.
Οι παρακάτω κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων:
  • ξενοδοχεία,
  • εγκαταστάσεις ειδικών τουριστικών υποδομών,
  • τουριστικά γραφεία και
  • εργαστήρια ζαχαροπλαστικής

καλούνται από το υπουργείο Τουρισμού να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να απασχολήσουν μαθητές και σπουδαστές μέσω του προγράμματος θερινής πρακτικής άσκησης
.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι τις 4/4/2014.
Εφόσον επιθυμούν να απασχολήσουν μαθητές ΕΠΑΣ και σπουδαστές των δύο πρώτων ετών των ΑΣΤΕ, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού, Δ/νση Τουριστικής Εκπαίδευσης, Τμήμα ΕΠΑΣ και ΙΕΚ, Λεωφ. Αμαλίας 12, 10557 Αθήνα. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν ιδιοχείρως ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή. Επίσης, μπορούν να αποσταλούν στο fax 210 3736185 ή στο email praktikiaskisi@mintour.edu.gr, εφόσον επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά με σφραγίδα και υπογραφή.
Αν πρόκειται για πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων σε ΙΕΚ και σπουδαστών στο γ΄ έτος των ΑΣΤΕ, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση στους προϊσταμένους των ΙΕΚ ή στους διευθυντές των ΑΣΤΕ αντίστοιχα.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα
Αναλυτικά οι όροι του προγράμματος πρακτικής άσκησης σε τουριστικές επιχειρήσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανά περίπτωση περιγράφονται στην πρόσκληση του υπουργείου Τουρισμού και στα συνημμένα παραρτήματα, όπου περιλαμβάνονται και τα υποδείγματα αιτήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται καλώντας στα τηλέφωνα του Υπουργείου 210 3736109, 210 3736097 και 210 3736113.

Πηγή: epidothshmag.gr

Σχετικά άρθρα