(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

ΙΚΑ: Πώς θα πληρωθούν τα €20 για κατασκηνώσεις

Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ομίλου οι πληροφορίες.
Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι η καταβολή της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς 20 ευρώ ανά εργαζόμενο, στον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων, για όσους εργοδότες επιβαρύνονται με εισφορά υπέρ της Εργατικής Εστίας,

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ170/τ.Α’/5-8-2011) και της 23411/2131/30-12-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 29/ τ.Β’/19-1-2012) (σχετ. η 49/2013 εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), θα εισπραχθεί ως ασφαλιστική εισφορά που αφορά το μήνα Αύγουστο 2013 και θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι 29 Νοεμβρίου 2013.
Οι υπόχρεοι για την καταβολή εργοδότες θα πληροφορηθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος για το ύψος του ποσού της οφειλής που τους βαρύνει, καθώς και για τον τρόπο καταβολής του.

Πηγή: euro2day.gr

Σχετικά άρθρα