(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Πώς θα αποφύγουν οι ιδιοκτήτες τον φόρο για ανείσπρακτα ενοίκια

Να καταγγέλλουν τα μισθωτήρια συμβόλαια θα μπορούν οι εκμισθωτές με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου από τον Ιανουάριο του 2014.Για το ποσό που δεν εισέπραξαν δεν θα φορολογηθούν, ωστόσο και σύμφωνα με τον αστικό κώδικα από τη στιγμή που έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο δεν μπορεί να υπάρχει απαίτηση για την είσπραξη των μισθωμάτων.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μισθώνουν τα ακίνητά τους, θα πρέπει το 2014 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ηλεκτρονικό μισθωτήριο» να δηλώσουν τους ενοικιαστές και στο τέλος του έτους το ποσό που έλαβαν.
Εάν κάποια στιγμή μέσα στο έτος ο ενοικιαστής σταματήσει να πληρώνει το ενοίκιό του, ο ιδιοκτήτης θα το δηλώνει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Οικονομικών, δεν θα φορολογείται για τα ανείσπρακτα ενοίκια, αλλά ταυτόχρονα θα χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης των μισθωμάτων.
Με την ηλεκτρονική εφαρμογή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα υποβάλει ηλεκτρονικά το μισθωτήριο στην εφορία. Σήμερα όλα τα ιδιωτικά συμφωνητικά μισθώσεως αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των 100 ευρώ μηνιαίως, προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή για θεώρηση, μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους, στον προϊστάμενο οποιασδήποτε ΔΟΥ.
Με το υφιστάμενο σύστημα εάν ένα μισθωτήριο δεν θεωρηθεί από τον προϊστάμενο ΔΟΥ, στερείται κάθε αποδεικτικής δύναμης και δεν λαμβάνεται υπόψη από τα δικαστήρια. Επίσης, στερούνται αποδεικτικής δύναμης και τα αντίγραφα, με τα οποία συμφωνείται μίσθωμα διαφορετικό από το καθοριζόμενο στο έγγραφο.
Στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Μισθωτηρίων Ενοικίασης θα εισέρχεται ο εκμισθωτής, ο οποίος θα συμπληρώνει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας τόσο του ίδιου όσο και του ενοικιαστή, καθώς και τον ΑΦΜ τους.
Από τη στιγμή που το ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτων υποβληθεί στη ΓΓΠΣ και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να εκτυπώνει το αντίγραφο υποβολής μισθωτηρίου και να το δίνει στον ενοικιαστή.
Πάντως, για το τρέχον έτος η διαδικασία αντιμετώπισης των ανείσπρακτων ενοικίων είναι διαφορετική. Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 τα ενοίκια τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, μπορούν να εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.
Η εκχώρηση των ενοικίων γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση του ιδιοκτήτη στην εφορία του. Με την υποβολή της δήλωσης εκχώρησης των ενοικίων ο φορολογούμενος χάνει κάθε δικαίωμα είσπραξης των ενοικίων που εκχωρεί.
Οι ανωτέρω διαδικασίες αφορούν το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότερους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν καταφέρνουν να εισπράξουν τα ενοίκια λόγω της οικονομικής δυσπραγίας.
Το γεγονός μάλιστα ότι θα φορολογηθούν αυτοτελώς για τα εισοδήματα από ενοίκια τους οδηγεί στην εκχώρηση των ανείσπρακτων ενοικίων προκειμένου να γλιτώσουν φόρους.
Σημειώνεται ότι τα φετινά εισοδήματα από ενοίκια που θα δηλωθούν το επόμενο έτος δεν θα φορολογηθούν με βάση την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων αλλά με διαφορετική κλίμακα και με συντελεστές 10% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και 33% για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.
Με το νέο σύστημα κάποιος που έχει αποκλειστικά εισοδήματα από ενοίκια ύψους 15.000 ευρώ θα πληρώσει στην εφορία το ποσό των 2.190 ευρώ. Με το υφιστάμενο καθεστώς ο φόρος ήταν μικρότερος κατά 950 ευρώ δηλαδή κατέβαλε στην εφορία 1.240 ευρώ.
Αντίθετα ευνοϊκότερο είναι το νέο καθεστώς για όσους έχουν υψηλά εισοδήματα από ενοίκια. Συγκεκριμένα φορολογούμενος με εισοδήματα από ενοίκια 100.000 ευρώ θα πληρώσει με το νέο σύστημα στην εφορία το ποσό των 30.240 ευρώ ενώ μέχρι σήμερα πλήρωνε 32.420 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι από 1-1-2014 αυξάνεται ο πρώτος συντελεστής της κλίμακας φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια από 10 σε 11%.
Πηγή: news247.gr

Σχετικά άρθρα