(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο φόρο το 2015

Αν νομίζετε ότι το 2015 θα φέρει φορολογικές ελαφρύνσεις για όλους, καλύτερα να το ξεχάσετε από τώρα. Με τα εκκαθαριστικά της επόμενης χρονιάς ενεργοποιούνται «κρυφές διατάξεις» της νέας φορολογικής νομοθεσίας οι οποίες φέρνουν αυξήσεις φόρου ακόμη και κατά 30%. Οι αυξήσεις αυτές «χτυπούν» κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα και τους εργαζόμενους που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα κάνοντας περισσότερες από μια δουλειές.Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει;

 Με το νέο φορολογικό νόμο (4172/2013), άλλαξαν οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες:

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 . (Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις):

«1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:

α) …………

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.  Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.

Τι μας λέει ο καινούργιος νόμος; Ότι όποιος εισπράττει και μισθό και εισόδημα από μπλοκάκι, ενώ μέχρι σήμερα ολόκληρο το εισόδημά του φορολογούνταν με την κλίμακα των μισθωτών (υπό την προϋπόθεση ότι πληρούσε τις βασικές παραδοχές δηλαδή να μην έχει περισσότερους από τρεις εργοδότες), στο εξής θα φορολογείται για το εισόδημα από μπλοκάκι με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ. Αυτό θα εκτινάξει τον φόρο ειδικά για όσους έχουν μισθούς της τάξεως των 400-500 ευρώ (σ.σ είναι κυρίως οι ημιαπασχολούμενοι οι οποίοι ξεπερνούν πλέον τους 400.000) και προσπαθούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους με «μπλοκάκι» ή «απόδειξη δαπάνης». Γιατί;

Τι έγινε για τα εισοδήματα του 2013

Ο εργαζόμενος του παραδείγματος, εισέπραττε το 2013 600 ευρώ τον μήνα από την εργασία του ως μισθωτός. Γι’ αυτό το εισόδημα, δεν του γινόταν καμία παρακράτηση φόρου καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ενίσχυε το εισόδημά του με 300 ευρώ τον μήνα κόβοντας δελτίο παροχής υπηρεσιών. Για το εισόδημα από «μπλοκάκι» του γινόταν παρακράτηση 20% δηλαδή 60 ευρώ τον μήνα ή 720 ευρώ για όλη τη χρονιά. Στη φορολογική δήλωση του 2014, εμφανίστηκε ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ. Η κλίμακα έβγαλε φόρο 540 ευρώ, του είχε γίνει ήδη παρακράτηση φόρου 720 ευρώ με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να εισπράξει τελικώς ως επιστροφή φόρου το ποσό των 180 ευρώ.

Τι θα γίνει για τα εισοδήματα του 2014

Υποθέτουμε ότι ο φορολογούμενος δεν έχει καμία απολύτως αλλαγή στα εισοδήματά του. Δηλαδή, παραμένει ο μισθός των 600 ευρώ και το εισόδημα με «μπλοκάκι» των 300 ευρώ. Αυτή τη φορά όμως, επειδή ο φορολογούμενος έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, το «μπλοκάκι» θα φορολογηθεί με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή, στα 3600 ευρώ, θα επιβληθεί φόρος 780 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έχει γίνει παρακράτηση φόρου 720 ευρώ. Άρα ο φορολογούμενος θα πληρώσει με το εκκαθαριστικό και 60 ευρώ επιπλέον.

Συμπέρασμα: στον φορολογούμενο του παραδείγματος, η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης θα κοστίσει συνολικά 240 ευρώ. Διότι εκεί που εισέπραξε το 2014 επιστροφή 180 ευρώ, το 2015 θα πληρώσει και 60 ευρώ επιπλέον.

Όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα από «μπλοκάκι», τόσο πιο επώδυνη μπορεί να γίνει η εκκαθάριση του 2015. Για παράδειγμα, αν στον ίδιο μισθωτό των 600 ευρώ το μπλοκάκι αποφέρει 800 ευρώ τον μήνα αντί για 300, τότε ο φόρος που αναλογεί, από τα 1860 ευρώ το 2014, θα ανέβει στα 2496 ευρώ το 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 30% (!). 

Πηγή:fpress.gr

Σχετικά άρθρα