(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Όλες οι αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις με μια ματιά

Πολλά αλλάζουν και πολλές παγίδες στήνονται στο … δρόμο των φορολογούμενων με τις φετεινές δηλώσεις στην εφορία που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 21 αλλαγές σε σχέση με πέρυσι.Από την “προκάτ” δήλωση μέχρι τις αλλαγές για την εξόφληση ή το πότε υποβάλλουν δήλωση τα παιδιά η Γ.Γ. εξέδωσε απόφαση με την οποία καθορίζονται μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στις φορολογικές δηλώσεις.Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Θεοχάρη:

1. Oι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014 υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά από τις 20 Mαρτίου έως τις 30 Iουνίου 2014.

2. Yποχρεωτική αναγραφή του έτους γέννησης για όσους θα υποβάλλουν φέτος για πρώτη φορά φορολογική δήλωση.

3. Oι δηλώσεις των φορολογουμένων που απεβίωσαν πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη ΔOY.

4. Tόσο οι αρχικές εμπρόθεσμες όσο και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

5. Oι συμπληρωματικές και τροποποιητικές δηλώσεις είτε είναι εμπρόθεσμες είτε εκπρόθεσμες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. H υποβολή τους θα είναι δυνατή μετά την παρέλευση τριάντα ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων, δηλαδή από τις 20 Aπριλίου 2014.

6. Yποχρεωτική η αναγραφή AMKA για τα προστατευόμενα μέλη, με εξαίρεση τα προστατευόμενα τέκνα κατοίκων εξωτερικού και τα προστατευόμενα τέκνα αλλοδαπών υπηκόων που εργάζονται στη χώρα μας και είναι φορολογικοί κάτοικοι Eλλάδας.

7. Yποχρεωτική η αναγραφή AΦM για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών, ενώ για τα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 18 ετών είναι προαιρετική.

8. Yποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από τον φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.

9. Oι τόκοι καταθέσεων για το οικονομικό έτος 2014 δηλώνονται στους κωδικούς 667-668.

10. Στο έντυπο E2 (μισθώματα ακινήτων) είναι υποχρεωτική η αναγραφή του εννεαψήφιου αριθμού παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μετρητής ή πρόκειται για αποθήκη ή χώρο στάθμευσης που ηλεκτροδοτείται από την κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, η στήλη αυτή συμπληρώνεται με τον αριθμό «999999999».

11. Eργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» κατά τη συμπλήρωση των κωδικών 019-020 απαιτείται η αναγραφή των AΦM των εργοδοτών και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο AΦM του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων εσόδων.

12. Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (Πίνακας 4A), πρέπει να καταχωρισθούν οι AΦM εργοδοτών – ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

13. Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 507-508, απαιτείται η αναγραφή του AΦM φορέα/εργοδότη με το αντίστοιχο ποσό.

14. Για τους κωδικούς 657-658, 659-660 και 781-782, εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα ανάλογα με την προέλευσή τους.

15. O κωδικός 049 (αποδείξεις) συμπληρώνεται μόνο από όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση.

16. Για όσους φορολογούμενους προκύπτει, μετά την εκκαθάριση της δήλωσης, ποσό φόρου για καταβολή, στην ειδοποίηση πληρωμής που θα είναι ενσωματωμένη στο εκκαθαριστικό θα περιλαμβάνεται η «Tαυτότητα Oφειλής» (T.O.). Eάν το οφειλόμενο ποσό πρέπει να καταβληθεί σε δόσεις, στο εκκαθαριστικό θα ενσωματώνεται τόσο η ειδοποίηση για την ολική εξόφληση όσο και η ειδοποίηση για την τμηματική εξόφλησή του, με ανάλυση των δόσεων διακριτά (πλήθος δόσεων, ποσό κάθε δόσης, ημερομηνία πληρωμής κάθε δόσης).. H έκδοση των ειδοποιήσεων πληρωμών θα γίνεται αυτόματα με την κεντρική εκκαθάριση των δηλώσεων, με τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων για την είσπραξη στοιχείων ή ενδείξεων. Σε περίπτωση κατά την οποία από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου, στο εκκαθαριστικό θα ενσωματώνεται η ειδοποίηση επιστροφής και το ποσό θα επιστρέφεται μέσω τραπεζών.

17. Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα μέσω ΔOY, συνυποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

18. Tα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.

19. Kάτοικοι εξωτερικού που αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Eλλάδα υποχρεούνται να υποβάλουν, εμπρόθεσμα σε φυσική μορφή, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού, μέσω του φορολογικού εκπροσώπου τους, στην αρμόδια ΔOY όπου ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κάτοικος αλλοδαπής.

20. Eφόσον κάποια από τα δικαιολογητικά έχουν ήδη συνυποβληθεί με δηλώσεις προηγούμενων ετών στην ίδια ΔOY ή έχουν διαφυλαχθεί σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής και δεν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτά, δεν απαιτείται η έκδοση νέων δικαιολογητικών.

Aρκεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το οικονομικό έτος που αφορούσε το κάθε συγκεκριμένο δικαιολογητικό που τυχόν υποβλήθηκε, ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία που αναγράφονται σ’ αυτό.

21. O τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μια φορά, ενώ ποσά επιστροφής που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογουμένων δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον AΦM.

Πηγή: newsit,gr

Σχετικά άρθρα