(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Οι περίεργοι κωδικοί της δήλωσης Ε1

1. Κωδικός 307/308
Οι εν λόγω κωδικοί αφορούν τα περίφημα «μπλοκάκια». Οι κωδικοί όταν συμπληρώνονται αλλάζουν το φορολογικό καθεστώς από ελεύθερο επαγγελματία σε μισθωτό. Για να συμπληρωθούν όμως απαιτούνται αθροιστικά να ισχύουν τρείς προϋποθέσεις:

Α. Να υπάρχει έγγραφη σύμβαση με τους πελάτες που προσφέρονται οι υπηρεσίας και φυσικά να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Β. Οι πελάτες αυτοί να μην υπερβαίνουν τους τρείς και
Γ. Ο ένας εξ’αυτών των πελατών να προσφέρει τουλάχιστον το 75% του συνολικού εισοδήματος.
Αν δεν ισχύει έστω και ένα εκ των παραπάνω τότε δεν συμπληρώνεται ο κωδικός αυτός.
2. Κωδικοί 023/024
Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται για την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών φορολογούμενων από την υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων δαπανών διαβίωσης. Αυτό συμβαίνει μόνον όταν είμαστε: (α) δημόσιος υπάλληλος που υπηρετεί στην αλλοδαπή, (β) υπάλληλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (γ) στρατιωτικός που υπηρετεί στην αλλοδαπή, (δ) υπερήλικας που διαμένει σε οίκο ευγηρίας , (ε) τρόφιμος ψυχιατρείου και (στ) φυλακισμένος. Οι παραπάνω δεν υποχρεούνται σε συλλογή αποδείξεων και δεν τους καταλογίζεται επιπλέον φόρος.
3. Κωδικός 331
Ο κωδικός συμπληρώνεται εφόσον υποβάλλουμε δήλωση ως κληρονόμος φορολογούμενου που απεβίωσε μέσα στο 2013.
4. Κωδικός 013/014
Σημαντικός κωδικός για τους υπερήλικες καθώς συχνά αμελούν την συμπλήρωση και χάνουν κάποια φορολογικά προνόμια που απορρέουν από αυτήν. Αφορά μόνον αυτούς που γεννήθηκαν προ της 31.12.1948.
5. Κωδικός 017/018
Πολύ σημαντικός κωδικός καθώς αφορά όσους ξεκίνησαν κάποιο επάγγελμα μετά την 01/01/2013 καθώς από το νόμο προβλέπεται να μην χρεωθεί τέλος επιτηδεύματος σε αυτούς για τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας.
6. Κωδικοί 001/002
Πολύ σημαντικοί κωδικοί καθώς αφορούν την έκπτωση φόρου κατά 200 ευρώ για τις περιπτώσεις αναπήρων. Η αναπηρία πρέπει να είναι άνω του 67% και να αποδεικνύεται με γνωμάτευση από επιτροπή του ΚΕΠΑ. Επίσης ο κωδικός καλύπτει αναπηρίες αξιωματικών του στρατού, αξιωματικών σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας, θύματα πολέμου, θύμα πολέμου άμαχου πληθυσμού, συντάξεις εθνικής αντίστασης κ.λ.π.
7. Κωδικός 507
Ο κωδικός αυτός είναι ένας κουβάς των περιπτώσεων αμοιβών οι οποίες δεν αφορούν ούτε ελεύθερο επάγγελμα ούτε ατομική επιχείρηση. Εδώ μπαίνουν οι αμοιβές που διενεργήθηκαν με τις περίφημες αποδείξεις επαγγελματικών δαπανών ή τίτλους κτήσης. Στον κωδικό αυτό μπαίνουν εισοδήματα περιστασιακά μέχρι 5.000 ευρώ αναλυτικά ανά ΑΦΜ εργοδότη. Τοποθετούνται επίσης αμοιβές που δίδουν δημόσιες υπηρεσίες για έκτακτες εργασίες, πανεπιστήμια για ερευνητικά έργα καθώς και συγγραφικά δικαιώματα μισθωτών και συνταξιούχων. Οποιαδήποτε αμοιβή δεν είναι επαναλαμβανόμενη στο έτος και δεν δημιουργεί υποχρέωση έναρξης επαγγέλματος, μπαίνει στον κωδικό 507.
Πηγή: moneyguru.gr

Σχετικά άρθρα