(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

ΟΑΕΔ: Τρία νέα προγράμματα για 27.713 θέσεις εργασίας

Τρία νέα προγράμματα θα ανακοινωθούν από τον ΟΑΕΔ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014 με σημαντικότερο αυτό για 10.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για ηλικίες από 30 έως 66 ετών. Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ θα αφορούν στο σύνολο τους 27.713 ανέργους.

Σύμφωνα με πληροφορίες,  θα προκηρυχθούν τρία νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για συνολικά 27.713 ανέργους με αιχμή του δόρατος το πρόγραμμα των 10.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για ηλικίες από 30 έως 66 ετών που αναμένεται να κατατεθούν χιλιάδες αιτήσεις από επιχειρήσεις για την επιδοτούμενη ουσιαστική πρόσληψη ανέργων.
Τα τρία προγράμματα του ΟΑΕΔ θα αφορούν Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού,συμμετέχοντες στα προγράμματα ΤΟΠΣΑ, και εγγεγραμμένους ανέργους που αναζητούν εργασία μέσω του Οργανισμού.
Το πρώτο και ουσιαστικά σημαντικότερο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ,αφού θα αφορά μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, προβλέπει την επιδότηση επιχειρήσεων για 10.000 θέσεις εργασίας εγγεγραμμένων ανέργων ηλικίας από 30 έως 66 ετών, με επιδότηση 450 ευρώ το μήνα και για 12 μήνες ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος του ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 54 εκατ. ευρώ.
Οι άνεργοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, να έχουν συμπληρώσει το ατομικό δελτίο στα ΚΠΑ του Οργανισμού για τα προσόντα τους και τις δεξιότητες τους , και να μην έχουν απασχοληθεί το τελευταίο έτος στην ίδια επιχείρηση , με επιδότηση, που μπορεί να τους επαναπροσλάβει, έστω και με αλλαγή νομικής μορφής.
Προϋποθέσεις
Οι επιχειρήσεις  δεν θα πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στο Πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις, που κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την επιβολή της αίτησης, έχουν προχωρήσει σε αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος για το προσωπικό που απασχολούν, με μετατροπή σύμβασης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
Αν μία επιχείρηση προσλάβει άνεργο και μειώσει το προσωπικό της θα πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, διαφορετικά θα χάσει το τμήμα της επιδότησης, που αντιστοιχεί στις θέσεις εργασίας που μείωσε.
Ποιές επιχειρήσεις δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα – Δημόσιες επιχειρήσεις. – Νυχτερινά κέντρα. – Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας και Φύλαξης (Security). – Επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων (Telemarketing). – Εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους. – Επιχειρήσεις για τα Υποκαταστήματα ή τα Γραφεία τους στο Εξωτερικό. – Εξωχώριες εταιρίες (Off – shore). – ΚΤΕΛ. – Σύλλογοι και Σωματεία, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. – Επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (λογιστές, ασφαλιστές, πολιτικοί μηχανικοί κ.τ.λ.) εκτός από τις επιχειρήσεις, που απασχολούν προσωπικό εκτός της έδρας τους. – Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Αλιείας και της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και επιχειρήσεις, που ασχολούνται με τη μεταπώληση προϊόντων σε εμπόρους. – Επιχειρήσεις, που εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ποσών από Κρατικές ενισχύσεις. – Επιχειρήσεις, που δημιουργήθηκαν από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία, υπό τον όρο ότι, θα προσλάβουν το ίδιο προσωπικό που είχαν πριν από τη μεταβίβαση ή την αλλαγή της νομικής μορφής τους. – Επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται «προβληματικές».
Τέλος, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη ανέργων σε επιχείρηση, που είχε απασχοληθεί τον προηγούμενο χρόνο, ακόμη και αν η επιχείρηση έχει αλλάξει νομική μορφή όταν υποβάλλει το αίτημα. Επίσης, δεν είναι δυνατή η πρόσληψη με επιδότηση για άτομα, που θα απασχοληθούν σε νυχτερινές βάρδιες (22.00 – 06.00).
Το δεύτερο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ  θα αφορά 10.000 ανέργους που συμμετείχαν στα προγράμματα ΤΟΠΣΑ.
Το νέο πρόγραμμα που αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα θα προβλέπει εργασία για τέσσερις μήνες και θα δίνει επιδότηση έως και 1.500 ευρώ για τους νέους κάτω των 25 ετών ενώ θα δίνει επιδότηση έως και 1.800 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών.
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Ελλάδα. Όπως και στο προηγούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχει προβεί σε μείωση προσωπικού ή σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν ήδη συμμετέχει σε προγράμματα ΤΟΠΣΑ να έχουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ ,να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόληση.
Η επιχείρηση θα επιδοτείται με 15 ευρώ την ημέρα για την πρόσληψη ανέργου έως 25 ετών και με 18 ευρώ την ημέρα για την πρόσληψη ανέργου άνω των 25 ετών.
Δεν θα είναι δυνατή η πρόσληψη ανέργων που κατά το τελευταίο 12μηνο είχαν απασχοληθεί με οποιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κάνουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, μόλις ανακοινωθεί το πρόγραμμα.
Το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα θα αφορά 7.713 άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΚΟ που αποτελεί ουσιαστικά επαναπροκήρυξη παλαιότερου προγράμματος με αύξηση των διαθέσιμων θέσεων και κονδυλίων , θα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς, Επαγγελματικά Σωματεία και Ενώσεις αυτών, Σωματεία, Αστικές Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί (Ν.2716/17.5.1999), Κοινοπραξίες και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ως κίνητρο για την πρόσληψη 7.713 ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ θα έχουν προϋπολογισμό περίπου 155 εκατ. ευρώ.
Πηγή: news247.gr

Σχετικά άρθρα