(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Νέα προκήρυξη για 7.400 θέσεις εξάμηνης απασχόλησης σε όλη τη χώρα

Την Παρασκευή 06/12/2013 θα δημοσιευτεί η τρίτη απο τις τέσσερις προκυρύξεις για πρόσληψη ανέργων μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε δημόσιους φορείς.Η προκήρυξη αφορά τη δημιουργία 7.400 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα 6 μηνών και 15 ημερών και σε κάθε περίπτωση έως την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους 2013-2014, σε δημόσιους φορείς της χώρας.


Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων ανέργων ξεκινά στις 6/12/2013 και λήγει στις 13/12/2013, ώρα 12:00 το μεσημέρι.
Οι αιτήσεις θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Ποιοι άνεργοι θα προσληφθούν στις νέες θέσεις κοινωφελούς απασχόλησηςΔικαίωμα υποβολής αίτησης για τις νέες θέσεις κοινωφελούς εργασίας έχουν οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Οι δημόσιοι φορείς υποχρεούνται να προβούν στην πρόσληψη των επιτυχόντων μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία ενημέρωσής τους από τον ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην προκήρυξη Νο 6/2013 που θα αναρτηθεί στο www.oaed.gr

Πηγή: epidotisimag.gr

Σχετικά άρθρα