(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Μέχρι 20/2 η δήλωση μεταβολής εργασιών αγροτών και μέχρι 31/3 η δήλωση αποθεμάτων

Με εγκύκλιο του Γ.Γ.Δ.Ε. κ. Χ. Θεοχάρη δίνονται οδηγίες στις Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή δηλώσεων μεταβολής που υποβάλλονται από τους αγρότες.

Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Σχετικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων ΚΦΑΣ και ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών που υπερβαίνουν τα κριτήρια που ορίζονται στην Απόφαση ΠΟΛ.1281/2013, λόγω του μεγάλου πλήθους αγροτών που πρέπει να ανταποκριθούν στην ανωτέρω υποχρέωση και με σκοπό την εξυπηρέτηση των εν λόγω φορολογουμένων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με εγκύκλιο που πρόκειται να εκδοθεί άμεσα προβλέπεται η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης μεταβολής εργασιών, μέχρι 20/2/2014 και της δήλωσης αποθεμάτων, μέχρι 31/3/2014.

2. Οι ΔΟΥ πρέπει να συνεχίσουν να παραλαμβάνουν δηλώσεις μεταβολής που υποβάλλονται από τους εν λόγω αγρότες.

3. Για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, δεν είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων διενέργεια αυτοψίας στους χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας των εν λόγω αγροτών.

Σχετικά άρθρα