(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

“Κλείδωσαν” τα κριτήρια για το κοινωνικό μέρισμα

Το αργότερο τη Μεγάλη Πέμπτη αναμένεται -εκτός απροόπτου- να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης κοινωνικού μερίσματος.Ο ΓΓΔΕ Χ. Θεοχάρης «τρέχει» ώστε η νέα εφαρμογή να ανοίξει το συντομότερο δυνατό και να είναι όσο το δυνατό πιο απλή.Στην ηλεκτρονική φόρμα (www.gsis.gr), σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογούμενοι θα καλούνται να δηλώσουν τα απολύτως απαραίτητα: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατοικίας, πλήθος φορολογουμένων που συνοικούν και βέβαια τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού στον οποίο θα πιστωθεί το επίδομα.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, οι οποίοι αναμένεται να αποτυπωθούν σήμερα σε υπουργική απόφαση οι απαντήσεις σε ερωτήματα έχουν ως εξής:
1. Ποιοι είναι δικαιούχοι. Όλοι οι φορολογούμενοι , οι οποίοι πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν περίπου 650.000 νοικοκυριά.
2. Ποια είναι τα κριτήρια. Ξεκινούν από 6.000 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος (πραγματικό ή τεκμαρτό) και 125.000 ευρώ αξία ακίνητης περιουσίας, με προσαύξηση αυτών ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση .
Το εισοδηματικό όριο των 6.000 ευρώ ισχύει για άγαμους και προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για τη σύζυγο και κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Το όριο αξίας ακίνητης περιουσίας των 125.000 ευρώ ισχύει επίσης για τον άγαμο ενώ για το ζευγάρι αυξάνεται σε 250.000 ευρώ. Έτσι για οικογένεια με δύο παιδιά, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται σε 10.000 ευρώ.
3. Ποια εισοδήματα μετράνε. Αυτά που δηλώθηκαν πέρυσι στις φορολογικές δηλώσεις, άρα τα εισοδήματα του 2012. Το ίδιο ισχύει και για την ακίνητη περιουσία. Προσδιορίζεται με βάση τις δηλώσεις ακινήτων του περασμένου έτους.
4. Μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα. Για μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία άνω του 67% το εισοδηματικό κατώφλι ορίζεται στα 8.000 ευρώ. Όταν στην οικογένεια υπάρχει παιδί με αναπηρία άνω του 67%, προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 1.000 ευρώ.
5. Άνεργοι. Για τους μακροχρόνια άνεργους, επίσης θα ληφθούν υπ’ όψιν τα εισοδήματα του 2012, μηδενίζοντας όμως τα εισοδήματα από εξαρτημένη εργασία. Για τους νέους άνεργους εντός του 2013, μετά τις 30 Ιουνίου οπότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για φέτος, θα ακολουθήσει ένας νέος κύκλος δικαιούχων.
6. Πόσο είναι το επίδομα. Ξεκινά από 500 ευρώ για τον άγαμο και διευρύνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών φτάνοντας τα 833 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Γενικά οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν ότι η ενίσχυση ξεκινά από 500 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 166,7 ευρώ για τη σύζυγο και κατά 83,3 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά δικαιούται επίδομα 1.000 ευρώ.
7. Θα μου ζητήσουν φόρο για το επίδομα; Το κοινωνικό μέρισμα όπως ορίζεται στο νόμο είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη και καταβάλλεται εφάπαξ στους δικαιούχους.
8. Πότε θα καταβληθεί. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών, όσοι υποβάλλουν αιτήσεις έως το τέλος Απριλίου, θα δουν το επίδομα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έως τις 10 Μαϊου.
9. Που υποβάλλονται οι αιτήσεις. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων www.gsis.gr, όταν ανοίξει η σχετική εφαρμογή.
10. Πως θα εξασφαλιστεί ότι δεν θα πάρουν το επίδομα μη δικαιούχοι. Με βάση τις αιτήσεις, η ΓΓΠΣ θα κάνει διασταυρώσεις στοιχείων για να προσδιορίσει τους πραγματικούς δικαιούχους. Παράλληλα με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου (π.χ. κάποιος δήλωσε 10 παιδιά) θα γίνουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
11. Οι ένστολοι θα κάνουν αιτήσεις; Όχι. Οι δικαιούχοι προσδιορίζονται κεντρικά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
12. Πότε θα καταβληθεί το επίδομα για τους ένστολους; Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς στις 9 Μαϊου.
13. Ποιοι ένστολοι είναι δικαιούχοι. Όσοι είχαν τον Ιανουάριο τακτικές μηνιαίες αποδοχές έως 1.500 ευρώ δικαιούνται πλήρες το επίδομα των 500 ευρώ. Μειωμένο επίδομα θα λάβουν και όσοι είχαν τακτικές αποδοχές έως 1.541 ευρώ. Δικαιούχοι της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την απόφαση που έχει ήδη εκδοθεί είναι τα εν ενεργεία κατά την 31η Ιανουαρίου 2014 στελέχη (ένστολο προσωπικό) των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος καθώς και της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το επίδομα θα λάβουν και όσοι ένστολοι είχαν τεθεί για οποιοδήποτε λόγο σε καθεστώς αργίας, διαθεσιμότητας κλπ., εφόσον το σύνολο των αποδοχών του μηνός Ιανουαρίου 2014, που θα ελάμβαναν, εάν δεν είχαν τεθεί στο εν λόγω καθεστώς, δεν θα ξεπερνούσε το όριο αποδοχών που έχει τεθεί για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής.
14. Πως υπολογίζεται το επίδομα για τους ένστολους. Για ένστολους με τακτικές μηνιαίες αποδοχές έως 1.500 ευρώ, το επίδομα είναι 500 ευρώ. Για τους ένστολους των οποίων οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ αλλά είναι χαμηλότερες από 1.541 ευρώ, το επίδομα των 500 ευρώ μειώνεται κατά ένα 12, για κάθε ένα επιπλέον των 1.500 ευρώ. Για παράδειγμα, έστω ότι το άθροισμα των μικτών τακτικών αποδοχών στελέχους που αφορούν το μήνα Ιανουάριο του 2014, ανέρχεται στο ποσό των 1.505,72 ευρώ. Αρχικά το ποσό στρογγυλοποιείται στα 1.506 ευρώ. Τα 6 επιπλέον ευρώ οδηγούν σε μείωση της εφάπαξ παροχής κατά 72 ευρώ ( 6*12 = 72 ). Επομένως ο συγκεκριμένος δικαιούχος θα λάβει εφάπαξ ενίσχυση 428 ευρώ ( 500-72 =428).
15. Τι μετρά στις τακτικές αποδοχές των ένστολων. Στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές δεν περιλαμβάνονται η οικογενειακή παροχή, η ειδική αποζημίωση για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθήμερου, καθώς και το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων. Επίσης δεν συνυπολογίζονται, τα πάσης φύσεως οδοιπορικά έξοδα και το Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής, όπως άλλωστε και τυχόν αποδοχές καταβλήθηκαν τον Ιανουάριο αλλά αφορούσαν σε προγενέστερο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, υπολογίζονται στο ύψος των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τα πάσης φύσεως επιδόματα κινδύνου (πτητικό, καταδυτικό, ειδικών επιχειρήσεων, ναρκοπεδίων κ.λπ.). Τα επιδόματα αυτά θα μετρήσουν στις βασικές μηνιαίες αποδοχές διαιρώντας το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2013, με τον αριθμό 12 (όσοι οι μήνες) και προσθέτοντάς το στις αποδοχές του Ιανουαρίου.
16. Υπάρχουν άλλοι δικαιούχοι από το κοινωνικό μέρισμα των 525 εκατ. ευρώ; Ναι. Σύμφωνα με τις διατάξεις νόμου που ψηφίστηκαν πρόσφατα θα διατεθούν 20 εκατ. ευρώ για δράσεις κοινωνικής προστασίας αστέγων και επιπλέον 20 εκατ. ευρώ για παροχές ασθενείας ανασφάλιστων.
17. Τι θα ισχύσει για τους ανασφάλιστους. Οι διατάξεις που έχουν ψηφιστεί ορίζουν ότι δικαιούνται παροχή ασθενείας έως τις 28-2-2015 οι ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή συνεχίζουν ανασφάλιστοι σε άλλο φορέα την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εφόσον το μέσο ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα στο διάστημα 2011-2013 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ και οι οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία αφορούν τα έτη 2011-2013. Η κάλυψη ασθενείας αφορά και τα μέλη των οικογενειών τους ενώ με αντίστοιχα κριτήρια παρέχεται κάλυψη ασθενείας και σε ασφαλισμένους του τομέα Μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων καθώς και σε υπερήλικες ασφαλισμένους του ΟΓΑ.
Πηγή euro2day.gr

Σχετικά άρθρα