(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Κίνδυνος για φόρο σε ανείσπρακτα ενοίκια

Αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να κληθούν να πληρώσουν φόρο για εισόδημα από μισθώματα τα οποία δεν εισέπραξαν ποτέ είναι χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.
Και αυτό διότι δεν υφίσταται μια θεσμοθετημένη πρόβλεψη για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των δεδουλευμένων ενοικίων τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον ιδιοκτήτη.
‘Εως και το τέλος του 2013, δηλαδή πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, οι ιδιοκτήτες είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην εκχώρηση στο δημόσιο των μισθωμάτων που δεν είχαν εισπράξει από τους ενοικιαστές. Η εκχώρηση γινόταν εγγράφως στην εφορία και με αυτόν τον τρόπο οι ιδιοκτήτες αποκτούσαν το δικαίωμα να μην δηλώσουν τα ανείσπρακτα ενοίκια ως εισόδημα και να μην φορολογηθούν για αυτά. Μάλιστα, τα ποσά αυτά βεβαιώνονταν στο δημόσιο ταμείο στο όνομα του ενοικιαστή που τα χρωστούσε.

Για το εισόδημα που αποκτάται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά η δυνατότητα της εκχώρησης δεν υφίσταται και κατά συνέπεια υπάρχει μια ασάφεια σχετικά με το αν τα ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να δηλωθούν ως εισόδημα του ιδιοκτήτη στη φορολογική δήλωση του 2015. Από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση για το θέμα. Ωστόσο, ανεπισήμως υποστηρίζεται ότι το θέμα καλύπτεται από την ερμηνεία των διατάξεων του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Υποστηρίζουν συγκεκριμένα, ότι εφόσον τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί δεν αποτελούν εισόδημα και κατά συνέπεια ο ιδιοκτήτης δεν είναι υποχρεωμένος να τα δηλώσει στη φορολογική του δήλωση.
Από την πλευρά τους φοροτεχνικοί υποστηρίζουν ότι η προσέγγιση αυτή είναι λανθασμένη καθώς πρόκειται να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις εφορίες. Πρόκειται, υποστηρίζουν, να σημειωθούν διενέξεις μεταξύ υπαλλήλων των εφοριών και φορολογούμενων και ότι προκειμένου να αποφευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να δεσμεύει τόσο τη φορολογική διοίκηση όσο και τους φορολογούμενους.
Πηγή: capital.gr

Σχετικά άρθρα