(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Καταργήθηκαν οι δηλώσεις αυτοελέγχου επιχειρήσεων και ελ.επαγγελματιών

Με διάταξη που ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο, καταργήθηκε αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2014 ο αυτοέλεγχος του νόμου 3296/2004. Η διάταξη αυτή διευκόλυνε πολλούς επαγγελματίες να διεκπεραιώνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις ποιο εύκολα και με σταθερό φορολογικό σύστημα υπολογισμού του φόρου, προτιμώντας πολλές φορές την καταβολή μεγαλύτερου φόρου παρά την παραμονή της δήλωσης σε ανέλεγκτη  εκκρεμότητα.

Με την κατάργηση των ως άνω διατάξεων υπόκεινται πλέον σε έλεγχο όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών και όχι μόνο αυτές που περιλαμβάνονται στο δείγμα που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 3296/2004.
Μέχρι σήμερα στην διαδικασία αυτοελέγχου υποβάλλονταν οι δηλώσεις από τις εξής επιχειρήσεις και ελεύθερα επαγγέλματα:
i) Εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, για χρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ.
ii) Εμπορικές επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών, για χρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ.
iii) Μικτές εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, για χρήσεις με συνολικά ακαθάριστα έσοδα (εμπορίας-παραγωγής και παροχής υπηρεσιών) μέχρι 300.000 ευρώ και εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της παροχής υπηρεσιών μέχρι 150.000 ευρώ.
iv) Ελεύθερα επαγγέλματα, για χρήσεις με ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ.
v) Ελεύθερα επαγγέλματα με παράλληλη εμπορική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, για χρήσεις με σύνολο ακαθαρίστων αμοιβών και εσόδων και από τις δύο δραστηριότητες μέχρι 150.000 ευρώ.
vi) Ελεύθερα επαγγέλματα με παράλληλη εμπορική δραστηριότητα πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων ή και παροχής υπηρεσιών, για χρήσεις με σύνολο ακαθαρίστων αμοιβών και εσόδων από όλες τις δραστηριότητες μέχρι 300.000 ευρώ και εφόσον οι αμοιβές από το ελευθέριο επάγγελμα πλέον τα ακαθάριστα έσοδα από την τυχόν εμπορική δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών είναι μέχρι 150.000 ευρώ.

Σχετικά άρθρα