(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Η παγίδα της ρύθμισης των 100 δόσεων

“Παγίδα” σε χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου, που εντάσσονται στη νέα ρύθμιση για την τμηματική εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, έχει στήσει το υπουργείο Οικονομικών.Ακόμη κι αν οι οφειλέτες είναι συνεπείς στην αποπληρωμή των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης, οι Εφορίες δεν παύουν να προχωρούν σε κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, επιδομάτων, ενοικίων και λοιπών εσόδων και εισοδημάτων τους!Τη δυνατότητα συνέχισης των κατασχέσεων αυτών την παρέχει ο ίδιος ο νόμος με τον οποίο θεσπίστηκε η νέα ρύθμιση, καθώς προβλέπει ότι για όσους ενταχθούν στη νέα ρύθμιση αναστέλλονται μόνο οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν τους έχουν επιβληθεί, όμως οι κατασχέσεις απαιτήσεών τους εις χείρας τρίτων εξακολουθούν να επιβάλλονται έως ότου εξοφλήσουν το 50% των ρυθμιζόμενων οφειλών τους.

Συνεπώς, για να αρθούν οι κατασχέσεις σε καταθέσεις, έσοδα ή εισοδήματα των οφειλετών που έχουν ενταχθεί στη νέα ρύθμιση θα πρέπει αυτοί να αποπληρώσουν το 50% των χρεών τους.
Σημειωτέον ότι οι κατασχέσεις αυτές ισχύουν μόνο για χρηματικές απαιτήσεις των οφειλετών στα χέρια τρίτων και όχι για περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα. Για ακίνητα κ.λπ. οι κατασχέσεις αναστέλλονται από τη στιγμή που οι οφειλέτες εντάσσονται στη νέα ρύθμιση.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
1) Η κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεών τους στα χέρια τρίτων, δηλαδή η κατάσχεση καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων, εφάπαξ βοηθημάτων, απαιτήσεων από πελάτες κ.λπ., γίνεται χωρίς καμία προειδοποίηση.
2) Για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο όριο 1.500 ευρώ όσον αφορά στα ποσά των καταθέσεών του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα. Ωστόσο, για να ισχύσει το ακατάσχετο αυτό όριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο υπουργείο Οικονομικών τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο σύστημα ΤAXISNET. Εφόσον ο οφειλέτης έχει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά μισθών ή συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό το λογαριασμό στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μην κατάσχονται από αυτόν υπόλοιπα χαμηλότερα των 1.500 ευρώ.
3) Το ακατάσχετο όριο μηνιαίου μισθού, μηνιαίας σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ. Δηλαδή, η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορεί να ζητήσει κατάσχεση μισθού, σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου, εφόσον το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ το μήνα. Σε περίπτωση μηνιαίου μισθού ή μηνιαίας σύνταξης ή άλλου μηνιαίου ασφαλιστικού βοηθήματος που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση του ¼ του συγκεκριμένου ποσού, όμως το εναπομένον μετά την κατάσχεση ποσό δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ.
Όσον αφορά τη νέα ρύθμιση οφειλών, ο σχετικός νόμος προβλέπει, μεταξύ των άλλων, ότι:
α) Τα χρέη προς το Δημόσιο που δεν υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2014, έστω κι αν έχουν ήδη υπαχθεί σε παλαιότερες ρυθμίσεις, μπορούν πλέον να ρυθμίζονται ώστε να εξοφλούνται τμηματικά, έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ, ή μέχρι 72 μηνιαίες δόσεις εφόσον υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.
β) Στη ρύθμιση αυτή μπορούν υπαχθούν και βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης:
– τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου.
– έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.
γ) Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση έως και το τέλος Μαρτίου 2015. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής που λειτουργεί στο σύστημα TAXISNET (στην ιστοσελίδα www.gsis.gr).
δ) Βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις είναι:
– Η μη ύπαρξη άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά την 1η Οκτωβρίου 2014. Θα πρέπει δηλαδή να μην αφεθεί απλήρωτο κανένα νέο χρέος. Αν υπάρξουν νέες οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί μετά την 1η Οκτωβρίου οι φορολογούμενοι μπορούν να τις ρυθμίσουν με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει κανονικά τα νέα χρέη του σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις ή έχει εντάξει τις νέες αυτές οφειλές στην “πάγια ρύθμιση” των 12 μηνιαίων δόσεων και τηρεί πιστά τα όσα προβλέπει η ρύθμιση αυτή.
– Η υποβολή όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο φορολογικών δηλώσεων και η εκπλήρωση των τρεχουσών από τον Οκτώβριο και μετά υποχρεώσεων σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή οι οφειλέτες θα πρέπει να πληρώνουν κανονικά τις δόσεις των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών που βεβαιώνονται από την 1η-10-2014 και μετά.
ε) «Κουρεύονται» όλες οι προσαυξήσεις, οι τόκοι και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστά από 20% έως και 90% για όσους επιλέξουν την εξόφληση των οφειλών τους σε έως 100 μηνιαίες δόσεις, ενώ για όσους αποφασίσουν να πληρώσουν τα χρέη τους εφάπαξ προβλέπεται η πλήρης διαγραφή όλων των προσαυξήσεων, των τόκων και των προστίμων.
στ) Οι ρυθμιζόμενες οφειλές επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο μειωμένο από το 8,75% στο 4,56%.
ζ) Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 50 ευρώ.
η) Η εξόφληση των μηνιαίων δόσεων των οφειλών προς το Δημόσιο γίνεται στα υποκαταστήματα των τραπεζών ή των ΕΛ.ΤΑ.
Πηγή: money-money.gr

Σχετικά άρθρα