(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

H αντιμετώπιση διαφοράς αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης ανάλογα με το εισόδημα

Επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά στο θέμα της φορολόγησης της διαφοράς μεταξύ των τεκμηρίων και του πραγματικού εισοδήματος , λόγω των τροποποιήσεων που είχαμε στο θέμα με τον νόμο 4305/31.10.2014.

Αλλαγές που επέφερε στην φορολογία ο νόμος 4305/2014.

Ο νόμος 4305/2014 επέφερε γενικότερες αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος και ΦΠΑ , πέρα από τις αλλαγές στην φορολόγηση της διαφοράς τεκμηρίων και πραγματικού εισοδήματος.

α) Επεκτάθηκε και για το 2015 , η ένταξη του κλάδου της εστίασης στο χαμηλό συντελεστή 13%. Ως γνωστό με το άρθρο 12 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), οι υπηρεσίες εστίασης επανήλθαν στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ , προσωρινά μέχρι 31.12.2014. Με την τροποποίηση του άρθρου 52 του νόμου , ο μειωμένος συντελεστής θα ισχύσει και για όλο το 2015.

β) Με το ίδιο άρθρο επεκτείνεται , έστω και μειωμένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) , η Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), μέχρι και το 2016. Να θυμίσουμε ότι η φορολογική αυτή επιβάρυνση έληγε το 2014, και ο πρωθυπουργός το εμφάνισε ως φοροαπαλλαγή στην έκθεση Θεσσαλονίκης.

γ) Αποφασίστηκε ότι το τεκμήριο της αγοράς ακινήτου , από 31.10.2014 δηλαδή από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου, θα υπολογίζεται με βάση το αναγραφέν στο συμβόλαιο και όχι με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου συν τα έξοδα απόκτησης , όπως ήταν μέχρι σήμερα.

 

Πιο συγκεκριμένα , μέχρι σήμερα το τεκμήριο αγοράς ακινήτου ήταν το μεγαλύτερο μεταξύ αντικειμενικής αξίας και αναγραφόμενης τιμής στο συμβόλαιο συν τα έξοδα απόκτησης του ακινήτου. Με την τροποποίηση του, που έγινε από την δημοσίευση του νόμου, θα λαμβάνεται υπόψη η αναγραφόμενη τιμή στο συμβόλαιο , ακόμη και αν είναι μικρότερη από την αντικειμενική, συν τα έξοδα απόκτησης του. Βέβαια θα γίνεται και σχετικός έλεγχος για την πραγματικότητα του τιμήματός (Θα επανέλθουμε σε σχετική ανάλυση όταν βγουν οι σχετικές εγκύκλιοι).

Με 13% η διαφορά αντικειμενικών δαπανών για τους αγρότες.

Γράφαμε σε παλιότερο άρθρο μας:

«Πολύ συζήτηση έγινε φέτος , οικονομικό έτος 2014, για την φορολόγηση χιλιάδων πολιτών με τον τεκμαρτό τρόπο, με βάση τα περιουσιακά τους στοιχεία , τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης τις λέμε, και όχι με βάση τα πραγματικά εισοδήματα τους. Έτσι είχαμε φορολογούμενους να καλούνται να πληρώσουν φόρους για εισοδήματα που υπολογίζονταν βάση περιουσιακών στοιχείων, που απέκτησαν όταν στην οικογένεια ήταν δύο εργαζόμενοι στην οικογένεια και είχαν από 1.500 ευρώ μισθό ο κάθε ένας . Σήμερα στην ίδια οικογένεια υπάρχει ένας μισθός, αν υπάρχει και αυτός , και δεν είναι πάνω από 800 με 1.000 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση.

Σε αυτό το οικονομικό έτος, πολλοί φορολογούμενοι την «γλύτωσαν» , με ελαφρά φορολογία, μιας και είτε φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων (μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες) , είτε καλύφθηκαν με την τροπολογία που κατατέθηκε το Πάσχα , εν μέσω υποβολής φορολογικών δηλώσεων, και προεκλογικής περιόδου, και τους μετέφερε στην κλίμακα των μισθωτών, αν δεν ήταν επιτηδευματίες ή εισοδηματίες, ή είχαν εισόδημα από ενοίκια και είχαν συνολικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ ή αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης μέχρι 9.500 ευρώ.

Δεν ισχύει όμως το ίδιο με τα εισοδήματα του 2014, οικονομικό , ή φορολογικό όπως το θέλει η διοίκηση, έτος 2015.

Τρόπος φορολόγησης της διαφοράς μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε και της συνολικής ετήσιας δαπάνης για εισοδήματα έτους 2014 (δηλώσεις οικονομικού έτους 2015).

Με την ψήφιση του 4172/2013, του νέου φορολογικού νόμου, που θα ισχύσει για εισοδήματα από 1.1.2014. επήλθαν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης της διαφοράς μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε και της συνολικής ετήσιας δαπάνης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 καθαρίστηκε ότι:

«1. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται:

α) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή

β) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

γ) σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ).»

Δηλαδή η διαφορά με βάση τον 4172/2013 ,φορολογείται σε όλες τις περιπτώσεις με την κλίμακα των εισοδημάτων από την επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός από την περίπτωση που τα μεγαλύτερα εισοδήματα προέρχονται από εισοδήματα από μισθωτή εργασία ή είναι εγγεγραμμένος στα βιβλία ανέργων του ΟΑΕΔ.

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι , σύμφωνα με την γραμματική ερμηνεία του νόμου και οι αγρότες, που θα φορολογηθούν για τα εισοδήματα του 2014 με τεκμήρια , παρ’ όλο που με βάση το άρθρο 29 παράγραφο 3, «3. Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).», θα φορολογηθούν με 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και 33% από εκεί και πάνω.

Αν προσέξουμε την διάταξη αναφέρει ότι «β) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.»

Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 αναφέρει ότι:

1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής (%)

< 50.000

26%

> 50.000

33%

 

 

Άρα δεν υπάρχει ο ειδικός συντελεστής του 13% , στον υπολογισμό του φόρου με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης.»

Εδώ έχουμε και την διαφοροποίηση του νόμου .

Σύμφωνα με τις αλλαγές του άρθρου 48 του 4305/2014 η σχετική παράγραφος του άρθρου 34 του 4172/2013 έγινε:

1. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους και φορολογείται:

α) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή

β) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

γ) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29, εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική αγροτική επιχείρηση ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από ατομική αγροτική επιχείρηση.

δ) σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ).».

Άρα οι αγρότες σε κάθε περίπτωση για το εισόδημα τους είτε είναι πραγματικό είτε είναι τεκμαρτό , θα φορολογούνται με τον ειδικό συντελεστή 13%.

Ας δούμε, για ακόμη φορά, τα παραδείγματα που είχαμε ανεβάσει και στο προηγούμενο άρθρο μας , με την προσθήκη ορισμένων παραδειγμάτων ,με τις αλλαγές του 4305/2014:

Παράδειγμα 1

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες:

20.000

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα:

5.000

Εισόδημα από ακίνητα & κινητές αξίες:

0

   

Σύνολο Εισοδήματος

25.000

 

 

Τεκμαρτό εισόδημα από αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων: 40.000

Άρα η διαφορά των (40.000 – 25.000 = ) 15.000 θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών υπηρεσιών.

Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής (%)

< 25.000

22%

25.000,01 έως και 42.000

32%

> 42.000

42%

 

 

Παράδειγμα 2

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες:

10.000

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα:

15.000

Εισόδημα από ακίνητα & κινητές αξίες:

5.000

   

Σύνολο Εισοδήματος

30.000

 

 

Τεκμαρτό εισόδημα από αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων: 40.000

Άρα η διαφορά των (40.000 – 25.000 = ) 15.000 θα φορολογηθεί με την κλίμακα των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής (%)

< 50.000

26%

> 50.000

33%

 

 

Παράδειγμα 4

Φορολογούμενος δεν έχει πραγματικό εισόδημα για την χρήση του 2014, αλλά έχει τεκμήρια 10.000

Θα φορολογηθεί με την κλίμακα των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής (%)

< 50.000

26%

> 50.000

33%

 

 

Για μια ακόμη φορά οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν φόρο για εισοδήματα που δεν έχουν πραγματικά.

Αν ο φορολογούμενος του παραδείγματος μας είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων , θα φορολογηθεί για το ίδιο ποσό , με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων .

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για τον χρόνο που πρέπει να είναι ο φορολογούμενος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ώστε να έχει το δικαίωμα να φορολογηθεί για την διαφορά τεκμηρίων με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων , θα εκδοθεί απόφαση από την ΓΓΔΕ. Συνήθως οι προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ που εκδίδεται για τον τύπο και περιεχόμενο του σχετικού εντύπου φορολογίας φυσικών προσώπων.

Παράδειγμα 5

Φορολογούμενος με αγροτικό εισόδημα 20.000 και τεκμήρια 40.000.

Άρα η διαφορά των (40.000 – 20.000 = ) 20.000 θα φορολογηθεί, μετά την τροποποίηση του 4305/2014, και αυτό με τον ειδικό συντελεστή του 13%.

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ)

Συντελεστής (%)

Όλο το ποσό από γεωργικό εισόδημα

13%

 

 

Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος με την προϋπάρχουσα κατάσταση θα πλήρωνε φόρο

20.000 Χ 13% = 2.600
20.000 Χ 26% = 5.200
Σύνολο 7.800

Μετά την τροποποίηση ο φόρος που θα πληρωθεί θα είναι:

40.000 Χ 13% = 5.200 .(κέρδος για τον αγρότη 2.600 ευρώ)

Να θυμίσουμε ότι πέρυσι οι αγρότες είχαν φορολογηθεί με τη κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων .

Ακόμη να επισημάνουμε ότι πάνω στα προαναφερόμενα ποσά υπάρχει για τους αγρότες και προκαταβολή 55%.

Πηγή: newmoney.gr

Σχετικά άρθρα