(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Φορολογικό εκπρόσωπο θα ορίζουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα

Σε στενό «μαρκάρισμα» στις offshore εταιρείες και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα αν και φορολογούνται στη χώρα προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, καθώς υποχρεώνει τους εν λόγω φορολογουμένους να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο.

Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη ο φορολογικός εκπρόσωπος θα πρέπει να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδρομική διεύθυνση του οποίου η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο. Όπως διευκρινίζεται στη σχετική απόφαση, «το πρόσωπο, το οποίο ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος, ουδεμία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου».

Η απόφαση του κ. Θεοχάρη που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014 στοχεύει κυρίως σεoffshore εταιρείες που έχουν έδρες σε ταχυδρομικές θυρίδες και σε χώρες της Καραϊβικής, της Ασίας και της Αφρικής, που παρέχουν «άσυλο» από το χέρι των φορολογικών Αρχών και των αιτημάτων δικαστικών συνδρομών.

Βάσει της ίδιας απόφασης οι υπόχρεοι φορολογούμενοι θα πρέπει να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο με την υποβολή στη φορολογική διοίκηση, της σχετικής για τη χορήγηση ΑΦΜ δήλωσης, συνυποβάλλοντας υποχρεωτικά το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» και απλή έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό του. Επίσης, με τις ανωτέρω δηλώσεις, θα δηλώνεται υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του φορολογούμενου στην αλλοδαπή και η διεύθυνση της ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας. Όταν οι παραπάνω δηλώσεις, δεν υποβάλλονται από το φορολογούμενο αλλά από τρίτο πρόσωπο, θα προσκομίζεται και σχετική εξουσιοδότηση, νομίμως θεωρημένη.

Σε περίπτωση αλλαγής φορολογικού εκπροσώπου και εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής θα υποβάλλονται ξανά τα σχετικά έγγραφα από το φορολογούμενο στη φορολογική διοίκηση. Φορολογικός εκπρόσωπος που δεν επιθυμεί τη συνέχιση της συγκεκριμένης εκπροσώπησης, θα υποβάλλει στην περίπτωση αυτή και μόνο, στη Φορολογική Διοίκηση το έντυπο Μ7 «Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου» όταν ο φορολογούμενος, δεν προβαίνει στην αντικατάσταση του. Τα πρόσωπα που μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 έχουν δηλωθεί αντίκλητοι, θεωρούνται, με την έναρξη ισχύος της, φορολογικοί εκπρόσωποι.

Στο φορολογούμενο που δε γνωστοποιεί στη φορολογική διοίκηση, το διορισμό φορολογικού εκπροσώπου, θα επιβάλλονται πρόστιμα έως και 2.500 ευρώ.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα