(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Έχεις σπίτι; Την πάτησες!!!

Κρυφοί έξτρα φόροι από την ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας.
Άλλο ένα φορολογικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες και αρκετές από τις αλλαγές που περιμέναμε να μπουν σε αυτό ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ο νέος φορολογικός νόμος (Ν.4172/2013) δεν ήρθαν.

Μέσα σ’ αυτές ήταν και η απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα και κατ’ επέκταση από το φόρο ενοικίου, της ιδιοκατοίκησης, με αποτέλεσμα, αν μέχρι το τέλος του έτους δεν αλλάξει ο νόμος, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν σε αυτά, κύριες ή δευτερεύουσες κατοικίες, να δηλώσουν τεκμαρτό ενοίκιο, το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, στη φορολογική τους δήλωση του 2015 και να πληρώσουν φόρο (11%) επί αυτού του «ενοικίου» και βέβαια προκαταβολή 55% επί αυτού του φόρου.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Στον Ν.2238/1994 και συγκεκριμένα στο άρθρο 6 «Απαλλαγές από το φόρο» αναφέρεται ρητά ότι:
«2. Από το εισόδημα από ακίνητα απαλλάσσεται:
α) Το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτων από τον κύριο, νομέα ή επικαρπωτή αυτών, στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, χωρίς αντάλλαγμα.
β) Το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά.
γ) Το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας εμβαδού μέχρι διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα, από τον γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα του ή από τα τέκνα που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τους γονείς τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία.»
Αυτά ίσχυαν μέχρι το οικονομικό έτος 2014, δηλαδή εισοδήματα που αφορούν το 2013.
Όταν ψηφίστηκε ο Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’/23.7.2013), διαβάσαμε το σχετικό άρθρο για το εισόδημα από ακίνητα και με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι από τις σχετικές απαλλαγές από το φόρο δεν υπήρχε η ιδιοκατοίκηση.
Πιο συγκεκριμένα το σχετικό άρθρο (39) αναφέρει:
«Άρθρο 39: Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
1. Ο όρος “εισόδημα από ακίνητη περιουσία” σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από:
α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους.
β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα.
γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών.
δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.
2. Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό
(3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ’ εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο.
3. Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις: …………»
Όπως διαπιστώνεται λοιπόν δεν υπάρχει η απαλλαγή από την ιδιοκατοίκηση με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να κληθούν να υπολογίσουν τεκμαρτό ενοίκιο για την κύρια και την εξοχική ή εξοχικές κατοικίες τους και να φορολογηθούν γι’ αυτό το ενοίκιο με συντελεστή 11%.
Δηλαδή οι φορολογούμενοι πέρα από τον ΕΝΦΙΑ θα κληθούν να πληρώσουν και έναν ακόμη φόρο για το σπίτι που έχουν ή ακόμη και δεν έχουν, γιατί το χρωστούν στην τράπεζα και βρίσκονται κάτω από την δαμόκλεια σπάθη της κατάσχεσης.
Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών στην αρχή προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα λέγοντάς μας ότι δεν ήταν αυτή η πρόθεση του Υπουργείου και ότι το ερμηνεύουμε λάθος, αλλά κάθε φορά που κατατίθεται ένα νέο φορολογικό νομοσχέδιο υπόσχεται ότι θα διορθώσει το λάθος, που δεν υπάρχει.
Για μια ακόμη φορά δεν διορθώθηκε λοιπόν την περασμένη Κυριακή το… λάθος που δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα να πληρώσουμε φόρο στο «ενοίκιο» του ίδιου μας του σπιτιού.
Απ. Αλωνιάτης
Πηγή:editorial prosvasis

Σχετικά άρθρα