(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Επίδομα 400 ευρώ στους ‘μη έχοντες’

 

Εντός του φθινοπώρου ξεκινά η εφαρμογή του «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος», σύμφωνα με το «Έθνος της Κυριακής». Το μέτρο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 13 δήμους της χώρας, καθώς είναι έτοιμη η υπουργική απόφαση που καθορίζει το ύψος του καταβαλλόμενου ποσού, τους δικαιούχους, καθώς και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, θα υπολογίζεται το καταβαλλόμενο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. 

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο ανήλικα τέκνα χωρίς κανένα εισόδημα, θα λαμβάνει 400 ευρώ τον μήνα (4.800 ευρώ το χρόνο). 

Τα ποσά του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν θα υπόκεινται σε καμία κράτηση. 

Ποιοι το δικαιούνται 

Άτομα τα οποία διαμένουν στους δήμους που θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, τα δύο τελευταία έτη- και πληρούν τις προϋποθέσεις καταβολής- έχουν δικαίωμα στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. 

Στο άρθρο τρία της απόφασης, αποσαφηνίζεται ότι η διαμονή πρέπει να είναι μόνιμη και νόμιμη. 

Επίσης σημαντική είναι η πρόβλεψη ότι ανάμεσα στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται οι υπερήλικες και οι ανασφάλιστοι. 

Στους εν δυνάμει δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται οικογένειες, με μέλη έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες, αλλά για τους δεύτερους απαιτείται άδεια παραμονής εν ισχύι. 

Σε οικογένειες χωρίς μέλος έλληνα πολίτη, απαιτείται νόμιμη διαμονή επί πενταετία, στις περιπτώσεις ατόμων προερχομένων από την ΕΕ ή χωρών του Ε.Ο.Χ ή ομογενείς. 

Για τις περιπτώσεις που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών, απαιτείται νόμιμη διαμονή επί πενταετία, άδεια επί μακρόν διαμένοντος και άδεια παραμονής δεύτερης γενιάς. 

Τα περιουσιακά κριτήρια 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν ακίνητη φορολογητέα περιουσία που να υπερβαίνει τα 90.000 ευρώ κατ΄ άτομο. 

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο ενήλικο και 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο ανήλικο. 

Το ανώτατο όριο σε αυτή την περίπτωση είναι τα 200.000 ευρώ. 

Η κινητή περιουσία- αυτοκίνητα, δίκυκλα- να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη τα 6.000 ευρώ. 

Αιτήσεις ατόμων που έχουν στην ιδιοκτησία τους, πισίνες, σκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και αεροσκάφη, δεν θα γίνονται δεκτές. 

Επίσης το συνολικό ύψος των καταθέσεων τους στα πιστωτικά ιδρύματα και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους, να μην υπερβαίνει το διπλάσιο τους εισοδήματος που αναλογεί με βάση τη ρύθμιση. 

Πως μετριέται το εισόδημα

Για μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες χωρίς κάποιο άλλο εισόδημα, εκεί θα καταβάλλεται όλο το ποσό. 

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα λαμβάνεται υπόψη η διαφορά του «πραγματικού εισοδήματος», από το όριο που έχει τεθεί με βάση την απόφαση. 

Ως «πραγματικό εισόδημα» θεωρείται το συνολικό καθαρό εισόδημα του έτους, μετά την αφαίρεση των φόρων, «χαρατσιών», συμπεριλαμβανομένων και των τυχών επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από φορολογία ή φορολογείται με ειδικό καθεστώς. 

Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται η αντικειμενική δαπάνη και τα τεκμήρια διαβίωσης. 

Επίσης, το 20% από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργατόσημο.

Ομοίως δεν περιλαμβάνονται η καταβαλλόμενη διατροφή για ανήλικο τέκνο και το εξωιδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας. 

Η υποβολή αίτησης 

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου ΗΔΙΚΑ και εκεί θα πρέπει να αναφέρεται η τρέχουσα κατάσταση του τελευταίους έτους, αναφορικά με τα εισοδήματα του κάθε μέλους, ασχέτως την πηγή προέλευσης τους. 

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ο ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και όλα τα άλλα σχετικά στοιχεία. 

Αν οι υποψήφιοι είναι σε θέση για εργασία, να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Επίσης να έχουν δηλώσει ότι αναζητούν εργασία και ότι αποδέχονται την κάλυψη θέσης που θα τους προταθεί από τους αρμόδιους φορείς. 

Οι αιτούντες παράλληλα θα δηλώνουν ότι συναινούν σε αντικειμενικές διαδικασίες εκτίμησης της οικονομικής τους κατάστασης και θα διευκολύνουν στη υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων σε περίπτωση που τους ζητηθούν. 

Η καταβολή 

Η πληρωμή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα γίνεται μέσω τραπέζης και το μικρότερο καταβαλλόμενο ποσό ανά μήνα θα είναι τα 20 ευρώ. 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος απομακρυνθεί από την χώρα πέραν των δύο μηνών ή αν αρνήθηκε θέση εργασίας που του προτάθηκε από τον ΟΑΕΔ, τότε αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος.

Πηγή:capital.gr

 

Σχετικά άρθρα