(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Επιβαρύνσεις για όσους αμείβονται με «μπλοκάκι»

Σοβαρές συνέπειες από τις αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης θα υποστούν το 2014 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι. Επιβαρύνσεις προκύπτουν και για όσους αμείβονται με «μπλοκάκι», οι οποίοι, υπό προϋποθέσεις, θα φορολογούνται με την κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών και των συνταξιούχων και όχι με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών.


Όπως αναφέρει το «Έθνος, για τους νέους επιτηδευματίες, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, θα ισχύει μειωμένος φόρος στο 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος. Τα επιπλέον 40.000 θα φορολογούνται με συντελεστή 26% και για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 θα επιβάλλεται φόρος 33%. Νέοι επιτηδευματίες θεωρούνται όσοι έκαναν έναρξη εργασιών μέσα στο 2013.
Οι εργαζόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών εφόσον:
– παρέχουν τις υπηρεσίες τους με βάση έγγραφη σύμβαση που έχουν συνάψει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο και
– παρέχουν υπηρεσίες μέχρι και σε τρεις εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή σε περισσότερους από τρεις εργοδότες εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών.
Όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών δεν μπορούν να αφαιρούν δαπάνες από το φορολογητέο εισόδημά τους, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές (άρθρο 31 Ν. 2238/1994). Για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους πάντως το τέλος επιτηδεύματος παραμένει 500 ευρώ.

Σχετικά άρθρα