(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Έναρξη επαγγελμάτων ηλεκτρονικά αλλά και μέσω ΚΕΠ

Μέσω ΚΕΠ αλλά και ηλεκτρονικά με του eugo θα μπορουν οι ενδιαφερόμενοι να υλοποιούν διαδικασίες για την έναρξη επαγγελμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Μεταφορών σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση.Συγκεκριμένα σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr και υπογράφουν τα υπουργεία Οικονομικών Μεταφορών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι ακόλουθες διαδικασίες που αφορούν επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών και επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων απλουστεύονται και μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

(1) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)
(2) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.)
(3) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)
(4) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής (και Υποκαταστήματος σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
(5) Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής/ Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
(6) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών/ Ανανέωση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
(7) Αναγγελία Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προερχόμενου από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί έναρξης της ίδιας δραστηριότητας στην Ελλάδα
(8) Αναγγελία λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
(9) Αναγγελία λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) κατόπιν μεταβολής των στοιχείων εγκατάστασης
(10) Έγκριση Φορέα Ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συμφωνία ADR
(11) Εξουσιοδότηση Φορέα Ελέγχου ATP (Σταθμοί Ελέγχου ATP, Εμπειρογνώμονες ΑΤΡ)
(12) Αναγγελία λειτουργίας αυτόνομης πανελλαδικής επιχείρησης οδικής βοήθειας
(13) Αναγγελία λειτουργίας μικτής επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων
(14) Αναγγελία λειτουργίας συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
(15) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄
(16) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β΄
(17) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη
(18) Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη
(19) Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ραδιοηλεκτρικού Εργαστηρίου Α−Β−Γ− κατηγορίας
Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί στον ενδιαφερόμενο υποψήφιο επαγγελματία για κάθε περίπτωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας, ίδρυσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης την αντίστοιχη «Βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος», «Βεβαίωση νόμιμης ίδρυσης επιχείρησης» ή «Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας επιχείρησης», Η βεβαίωση χορηγείται, εφ΄ όσον πιστοποιηθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας ή τη λειτουργία της επιχείρησης και κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αναγγελία και τη διενέργεια της τυχόν προβλεπόμενης αυτοψίας στο χώρο της επιχείρησης.
Πηγή: dikaiologitika.gr


Σχετικά άρθρα