(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Έμμισθη πρακτική άσκηση σε αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης


Είσαι απόφοιτος Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης των δυο τελευταίων σχολικών ετών (ή 3, εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης / ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους) και επιθυμείς να αποκτήσεις επαγγελματική εμπειρία;

 
Το υπουργείο Παιδείας δίνει τη δυνατότητα σε 1.115 απόφοιτους να απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σχετικές με τις σπουδές τους έτσι ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας. Το χρονικό διάστημα της μαθητείας ανέρχεται σε 6 μήνες και στο πλαίσιό της χορηγείται στους αποφοίτους μηνιαία υποτροφία 300 € και καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος. Η Μαθητεία παρέχεται πέντε ημέρες (5) εβδομαδιαίως, έξι (6) ώρες την ημέρα.
Το Πρόγραμμα Μαθητείας υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, απευθύνεται σε αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας – Γ’ ΦΑΣΗ και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου.
Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται περιοδικά σε κύκλους (περίπου ανά δίμηνο), με στόχο να χρηματοδοτηθούν έως 1.115 υποτροφίες αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Στην παρούσα φάση (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ) καλούνται:
1. Επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, να εγγραφούν και να δηλώσουν θέσεις μαθητείας, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, έως και τις 16/04/2014.
2. Απόφοιτοι τεχνικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, να εγγραφούν και να επιλέξουν θέσεις μαθητείας, μέσω της στην ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr, από τις 05/05/2014 έως και τις 31/05/2014.
Διευκρινίζεται, ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:
α) απόφοιτοι της Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των σχολικών ετών 2011-2012 και 2012-2013 (και του σχολικού έτους 2010-2011 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) και β) οι ιδιωτικές Επιχειρήσεις (ατομικές, προσωπικές ή κεφαλαιουχικές εταιρίες) εκτός των Στερεάς Ελλάδας (ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και ΦΩΚΙΔΑΣ) και Νοτίου Αιγαίου (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και ΚΥΚΛΑΔΩΝ).
Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης μαθητειών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τον Γ’ ΚΥΚΛΟ, ορίζεται το χρονικό διάστημα 01/07/2014 – 04/07/2014.
Το σύστημα της Μαθητείας http://www.mathiteia4u.gov.gr/ για εγγραφές και δηλώσεις θέσεων από επιχειρήσεις ανοίγει την Πέμπτη 20/03/2014, γύρω στις 11:00.
Πηγή: news.gr

Σχετικά άρθρα