(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Εκατό θέσεις κατάρτισης στη Θράκη


Εκατό άνεργοι, νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα λάβουν μέρος στα δωρεάν προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στους Δήμους Αρριανών και Ιάσμου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.


Σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος, που εντάσσεται στα ΤοπΣΑ, μέσω των σεμιναρίων και των δράσεων θα επιτευχθούν τα εξής:
 • Μέσω της υλοποίησης εξειδικευμένων προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στοχευμένων δράσεων δικτύωσης, θα προωθηθεί ένας αριθμός ωφελουμένων (20 άτομα) σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής, σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως η κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία.
 • Θα υποστηριχθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός 9 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή συνολικά 60 ωφελούμενων, καθώς και 18 νέων επιχειρήσεων από 20 ωφελούμενους (16 ατομικές από 16 ωφελούμενους και 2 άλλης νομικής μορφής – Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.- από 2 ωφελούμενους), οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:
  • Σύγχρονη βιολογική κτηνοτροφία,
  • Επεξεργασία – τυποποίηση- συσκευασία και εμπορία τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων,
  • Παραγωγή – τυποποίηση – εμπορία βιολογικού μελιού.

Οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο Δράσης που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Απασχόληση Τώρα» θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως, καθώς:

 1. Θα δεχτούν Εξατομικευμένη Συμβουλευτική στήριξη ανάλογα με τους στόχους του καθενός (έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απασχόληση με τοποθέτηση σε ήδη υφιστάμενη θέση).
 2. Θα συμμετάσχουν σε ένα τουλάχιστον από τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνονται στην πράξη.
 3. Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης- στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές) για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης.
 4. Θα λάβουν πληροφόρηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη μέσω των θεματικών εργαστηρίων που θα συμμετάσχουν.
 5. Θα δεχθούν επιστημονική υποστήριξη τόσο για την αξιοποίηση της νέας επιχειρηματικότητας όσο και για την απορρόφηση σε νέες θέσεις εργασίας.
 6. Θα απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας επιχειρήσεων αξιοποιώντας μάλιστα για τους νέους κάτω των 25 ετών τη δυνατότητα του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή θα ξεκινήσουν ατομική και συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα ιδρύοντας είτε Ατομικές Επιχειρήσεις, είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Απασχόληση Τώρα» είναι οι εξής:

 • ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • HEADWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Ε.Π.Ε.
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΙΝ.ΑΠ.)
 • ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 • ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
 • ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή των Δήμων Αρριανών και Ιάσμου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, υπό προϋποθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, Κ. Καβάφη 10, 69100 Κομοτηνή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25310 33150 &. 25310 23117.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί για τις 09/12/2013.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στις εξής διευθύνσεις:
· ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ – ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Κ. ΚΑΒΑΦΗ 10, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ. 2531033150 &. 2531023117
· ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 04, 69200, ΤΗΛ. : 25343 50100
· ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΦΙΛΛΥΡΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, 69300, ΤΗΛ. : 25313 52805
και στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»:

Πηγή: epidotisimag.gr

Σχετικά άρθρα