(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Δωρεάν περίθαλψη σε 400.000 ανέργους


Αλλάζουν οι προϋποθέσεις παροχής δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους μακροχρόνια ανέργους ηλικίας από 29 έως 55 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο  «πολυνομοσχέδιο» που θα κατατεθεί την Πέμπτη ή την Παρασκευή στη Βουλή, θα ενσωματωθεί διάταξη που θα μειώνει τον απαιτούμενο αριθμό των ενσήμων.

Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονται πριν την διακοπή της εργασίας τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από αυτόν για διάστημα μέχρι δύο (2) χρόνια. Εάν έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους από ένα ασφαλιστικό οργανισμό, καλύπτονται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο έχουν ασφαλιστεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.Οι άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα,να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα. Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα στην οποία θα βεβαιώνεται ότι:
α) έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας,  προσαυξανόμενες μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας κατά εκατό (100) ημέρες ανά έτος και ότι
β) δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.
Με το νέο καθεστώς, ο αριθμός των απαιτούμενων ενσήμων θα μειωθεί από 600 σε 300 πράγμα που σημαίνει ότι ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα δικαιούται ένας 35άρης μακροχρόνια  άνεργος ακόμη και αν έχει δουλέψει τρία χρόνια στη ζωή του (900 ένσημα) αντί για τέσσερα που απαιτούνταν μέχρι σήμερα. Ο νέος πίνακας με τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων διαμορφώνεται ως εξής: 

Ηλικία Ένσημα με το ισχύον καθεστώς Ένσημα με το νεό καθεστώς
29 600 300
30 700 400
31 800 500
32 900 600
33 1000 700
34 1100 800
35 1200 900
36 1300 1000
37 1400 1100
38 1500 1200
39 1600 1300
40 1700 1400
41 1800 1500
42 1900 1600
43 2000 1700
44 2100 1800
45 2200 1900
46 2300 2000
47 2400 2100
48 2500 2200
49 2600 2300
50 2700 2400
51 2800 2500
52 2900 2600
53 3000 2700
54 3000 2700

Πηγή: fpess.gr

Σχετικά άρθρα