(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com
Φορολογικά – Λογιστικά

Category

Σε μία προσπάθεια να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους Κατοίκους Εξωτερικού το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε τις εγκυκλίους ΠΟΛ.1142/12 & ΠΟΛ.1145/12, με τις οποίες διευκρινίζει τον τόπο και τον τρόπο φορολογίας των  φυσικών προσώπων που διαμένουν στο εξωτερικό. Οι τεράστιες αλλαγές στην αντιμετώπιση των Κατοίκων Εξωτερικού προέκυψαν με τη δημοσίευση  του Ν.3943 το Μάρτιο του 2011, που...
Περισσότερα
Ο Ν.3842/2010 προβλέπει την υποχρέωση φορολογικής αναμόρφωσης των εξόδων όλων των επιτηδευματιών, ήτοι των εξόδων που αναγράφουμε στα βιβλία μας, βάσει των παραστατικών εξόδων και στη συνέχεια, αναμορφώνουμε στο τέλος του έτους, δηλαδή τα μειώνουμε είτε βάσει των διατάξεων του νόμου είτε διότι τα έξοδα αυτά κακώς καταχωρήθηκαν στα βιβλία μας. Η φορολογική αναμόρφωση των...
Περισσότερα
Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση αυτών των εσόδων τα μειώνει, προκειμένου αυτά να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται Ανάλωση Κεφαλαίου του έτους αυτού. Προσδιορισμός ανάλωσης κεφαλαίου...
Περισσότερα
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων αναζητούν τρόπο αποφυγής ή ελάφρυνσης της φορολογικής επιβάρυνσης που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια, επιβάρυνσης αντιστρόφως ανάλογης του εισοδήματος που αποφέρουν, αν αποφέρουν κάποιο εισόδημα. Ο ευκολότερος τρόπος άντλησης εσόδων από το Ελληνικό Δημόσιο είναι η επιβολή φόρων στα ακίνητα και αυτό γιατί αυτά δεν μπορούν να...
Περισσότερα
Μετά τη λήξη της διαχείρισης των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, οι λογιστές ασχολούνται με τις εγγραφές τέλους χρήσης για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών που πρέπει να φορολογηθούν. Στις εγγραφές τέλους χρήσης περιλαμβάνονται και δαπάνες που πρέπει να καταλογιστούν στην διαχειριστική χρήση που πέρασε και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να καταχωρηθούν...
Περισσότερα
Η υποχρέωση απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και η συνακόλουθη αποτίμηση αυτών προκύπτουν από τις οικείες διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του ΠΔ 186/1992. Απογραφή είναι η λεπτομερής καταχώρηση, καταγραφή και αποτίμηση όλων των στοιχείων της επαγγελματικής περιουσίας της επιχείρησης, που υπάρχουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που διενεργείται η απογραφή. Η απογραφή βάσει των κανόνων της...
Περισσότερα
Κάθε φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί παλαιότερα δηλωμένα εισοδήματά του (ανάλωση κεφαλαίου), που έχουν φορολογηθεί ή απαλλάσσονταν από το φόρο, προκειμένου να καλύψει κάποια αγορά ή τεκμήρια. Για τον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου, ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί κεφάλαιο που σχηματίσθηκε τα προηγούμενα έτη, αρκεί αυτά να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το...
Περισσότερα