(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com
Εργατικά

Category

Δικαιούμενα Πρόσωπα Σύμφωνα με τον Ν.1082/1980 και την απόφαση 19040/1981, επιδόματα εορτών καταβάλλονται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη. Για τον υπολογισμό του ποσού των επιδομάτων εορτών λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών (δηλαδή το μηνιαίο μίσθωμα, ημερομίσθιο, ωρομίσθιο κ.λπ.) και όχι η ιδιότητά τους ως υπάλληλοι ή...
Περισσότερα
Αποζημίωση απολυόμενων μισθωτών 1. Αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλων Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Έγκυρη καθίσταται και στις δύο περιπτώσεις εφόσον μαζί με το έγγραφο κοινοποίησης της καταγγελίας καταβληθεί και η νόμιμη αποζημίωση. Εάν η απόλυση γίνει πριν ο μισθωτός κλείσει δωδεκάμηνη υπηρεσία, δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας...
Περισσότερα
Σύμφωνα με τις διατάξεις της πάγιας Κ.Υ.Α. 19040/81 (ΦΕΚ 742/Β/81) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 1 του Ν. 1082/80 (ΦΕΚ 250/Α/80) το επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων θα πρέπει να καταβληθεί στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα μέχρι 21 Δεκεμβρίου έκαστου έτους. Δικαιούμενα προσωπα Από την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα...
Περισσότερα
Αλλαγές έρχονται στις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος ανεργίας από 1.1.2014. Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου για να πάρει επίδομα ανεργίας κάποιος δεν θα πρέπει να έχει επιδοτηθεί περισσότερο από 400 μέρες κατά την προηγούμενη τετραετία. Μέχρι και το 2013 το όριο ήταν 450 ημερήσια επιδόματα. Σε περίπτωση που ένας άνεργος την προηγούμενη περίοδο έχει επιδοτηθεί...
Περισσότερα
Η  ετήσια κανονική άδεια (ανάπαυσης – αναψυχής) που καθιερώθηκε με τον ΑΝ 539/1945 (τροποποιήσεις: Β.Δ. 1/1948 – Ν.2855/1954 – Ν.Δ. 3755/1957 – Ν.Δ.4020/1959 – Ν.Δ. 4547/1966 – Ν.4504/1966 – Β.Δ. 376/1971 – Ν.1082/1980 – Ν.1346/1983 – Ν.1892/1990 – Ν.2639/1998 – Ν.3144/2003 – Ν.3227/2004 – και τελευταία, με τον Ν 3302/2004), χορηγείται με αποδοχές, σε όλους...
Περισσότερα
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς τους εργαζόμενους κατά την Καθαρά Δευτέρα Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτικές αργίες), ως εκ τούτου η λειτουργία των καταστημάτων κατά την ημέρα αυτή είναι ελεύθερη, εάν και εφόσον το επιθυμεί ο κάθε έμπορος – επιχειρηματίας. Συνακόλουθα, η Καθαρά Δευτέρα είναι εργάσιμη ημέρα και για τους μισθωτούς του...
Περισσότερα