(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Από το σπίτι μέσω ίντερνετ οι αλλαγές προσωπικών στοιχείων

Τέλος οι άσκοπες επισκέψεις στις εφορίες – Αυτόματα θα γίνεται και αλλαγή ΔΟΥ λόγω αλλαγής της κατοικίας. Από το σπίτι μέσω ίντερνετ οι αλλαγές προσωπικών στοιχείων.Με ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Μ1, χωρίς να μεταβούν στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ, θα μπορούν να διορθώσουν τα ατομικά στοιχεία τους στην εφορία οι φορολογούμενοι.

Με εγκύκλιο Θεοχάρη αλλάζει η διαδικασία μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων.
Το νέο σύστημα αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα, που στο εξής θα μπορούν να μπαίνουν στο Taxisnet και με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, να αλλάζουν τα στοιχεία κατοικίας του.
Συγκεκριμένα τα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXISnet, θα μπορούν να προβούν στην αλλαγή:
– της διεύθυνσης κατοικίας τους, του αριθμού τηλεφώνου και του αριθμού φαξ, εφόσον διαθέτει.
– των προσωπικών στοιχείων που αναγράφονται στο ισχύον δελτίο ταυτότητος, δηλαδή επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, είδος ταυτότητας – αριθμός δελτίου ταυτότητας – ημερομηνία έκδοσης – εκδούσα Αρχή).
Σε περίπτωση που η κατοικία του φορολογούμενου, χρησιμοποιείται ως επαγγελματική έδρα, με τη διαδικασία αυτή, μεταβάλλεται μόνο η διεύθυνση κατοικίας του.Η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία, είναι εναλλακτική της συναλλαγής με φυσική παρουσία του φορολογουμένου στη Δ.Ο.Υ. η οποία διατηρείται
Όσοι φορολογούμενοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisΝet και επιθυμούν να μεταβάλουν τα στοιχεία ταυτότητας, με ηλεκτρονική διαδικασία, θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisΝet.
Στην περίπτωση που από τη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας προκύπτει και αλλαγή Δ.Ο.Υ. λόγω χωρικής αρμοδιότητας, η Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης, υποχρεούται με την αλλαγή της διεύθυνσης, να προβεί και στη μετεγγραφή του φορολογούμενου στη νέα Δ.Ο.Υ.
Πηγή: newmoney.gr

Σχετικά άρθρα