(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Από 1 Ιουλίου η μείωση εισφορών του ΙΚΑ

Καταργούνται από το 2015 τα οικογενειακά επιδόματα ΔΛΟΕΜ, τα συμπληρωματικά επιδόματα μητρότητας και οι άλλες παροχές που χορηγούσε ο ΟΑΕΔ ως αποτέλεσμα της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% απο 1ης Ιουλίου 2014 βάσει του επικαιροποιημένου μνημονίου.Για το 2014 θα καταβληθεί το 1/2 του προβλεπόμενου ποσού των οικογενειακών επιδομάτων, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 4254/2014.

Η μείωση 2,9% για τους εργοδότες (1% στράτευση, 1% ΔΛΟΕΜ, 0,20% ΛΑΕΚ και 0,25% ΕΛΠΕΚΕ) και 1% ΔΛΟΕΜ για τους εργαζόμενους θα επιφέρει μια σημαντική ελάφρυνση για τους εργοδότες και μια μικρή αύξηση των μισθών για τους εργαζόμενους, π.χ. για μικτές αποδοχές 1.000 ευρώ το μήνα, το όφελος είναι 11 ευρώ για τον εργαζόμενο και 28 ευρώ περίπου για τον εργοδότη. Για 1.500 ευρώ μηνιαίες μικτές αποδοχές, οι εργαζόμενοι κερδίζουν 17 ευρώ και οι εργοδότες 42 ευρώ.
Ωστόσο, μείωση κατά 3,9% από 1η Ιουλίου θα στερήσει συνολικά από το ΙΚΑ 974 εκάτ. ευρώ, διευρύνοντας τη μαύρη τρύπα των ταμείων. Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, μέρος της απώλειας θα καλυφθεί από το πρωτογενές πλεόνασμα.
Τί προβλέπει η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης:
α. Της εργοδοτικής εισφοράς 1% υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) της παρ. 1α του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (ΦΕΚ 178, Α΄), β. της εργατικής εισφοράς 1% υπέρ του ΔΛΟΕΜ της παρ. 1β του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (ΦΕΚ 178, Α΄) και γ. της ειδικής εισφοράς 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2054/1952 (ΦΕΚ 96, Α΄), όπως ισχύει.
Συγκεκριμένα με τη μείωση που θα εφαρμοστεί από τον Ιούλιο οι εισφορές διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81%, σε ποσοστό 0,46%.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, καταργούνται οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών, οι οποίες αφορούν στη σύσταση του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών και ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη λειτουργία του.
Σημειώνεται ότι, με την κατάργηση των ανωτέρω εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών καταργούνται και οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους ανωτέρω πόρους.
Ειδικά για το έτος 2014 καταβάλλεται το ήμισυ του προβλεπόμενου από το ν.δ. 3868/1958 ποσού οικογενειακών επιδομάτων.
Πηγή: forologikanea.gr

Σχετικά άρθρα