(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

Από 1 έως 21 Οκτωβρίου η υποβολή των ετήσιων καταστάσεων προσωπικού

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης πραγματοποιούνται σημαντικές βελτιώσεις στο περιεχόμενο και τη δομή του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» με σκοπό την περαιτέρω οργανωτική αναβάθμιση του υπουργείου Εργασίας και, συνεπώς, την αποτελεσματικότερη στρατηγική και επιχειρησιακή παρέμβασή του στην αγορά εργασίας.  
Μεταξύ των πολλών και σημαντικών αλλαγών και συμπληρώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» ξεχωρίζουν:

Ι. Η καθιέρωση ειδικού ερωτηματολογίου με το οποίο θα αποτυπώνονται οι ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες εργαζομένων.
Το ερωτηματολόγιο αυτό, το οποίο θα συμπληρώνεται – αρχικά σε προαιρετική βάση – από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ετήσιας ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων προσωπικού τους, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου και κρίσιμου έργου: της δημιουργίας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενός μόνιμου μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Με αυτόν τον μόνιμο μηχανισμό διάγνωσης, αλλάζουν όλα όσα γνωρίζαμε σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης στη χώρα μας, καθώς οι δράσεις – προγράμματα θα είναι πλέον στοχευμένες στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής, των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας και, πρωτίστως, των ίδιων των ανέργων. Αποτελεί μια μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο των πολιτικών απασχόλησης που μέσω της αποτελεσματικότερης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της διαρθρωτικής διάστασης της ανεργίας στην Ελλάδα.
 
ΙΙ. Η πλήρης παρακολούθηση και ο έλεγχος υλοποίησης των  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μαθητείας, πρακτικής άσκησης, κατάρτισης και κοινωφελούς εργασίας, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη».
Αφήνουμε οριστικά πίσω μας την εποχή που ο ρυθμός απορροφητικότητας αποτελούσε το μοναδικό δείκτη επιτυχίας των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και κατάρτισης, εστιάζοντας πλέον στην ποιοτική εφαρμογή των προγραμμάτων ώστε κάθε ευρώ να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» θα καταγράφει συστηματικά κάθε πληροφορία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτών των δράσεων, ελέγχοντας έτσι την αποτελεσματική υλοποίησή τους και, κυρίως, τον πραγματικό αντίκτυπο που θα έχουν τα προγράμματα στην εργασιακή διαδρομή των ωφελουμένων.
 
ΙΙΙ. Ο ορισμός του χρονικού διαστήματος από 1 έως 21 Οκτωβρίου ως περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων καταστάσεων προσωπικού των επιχειρήσεων.
Πρόκειται για συντετμημένη σε σχέση με το παρελθόν προθεσμία υποβολής, καθώς οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δεν θα χρειάζεται πλέον να καταγράψουν εξαρχής το σύνολο του προσωπικού τους (είναι ήδη καταγεγραμμένο στο σύστημα «Εργάνη»), αλλά μόνο τις μεταβολές που έχουν μεσολαβήσει. Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»  έχει πλέον τη δυνατότητα να αποτυπώνει σε ημερήσια βάση τον ακριβή αριθμό του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων στη χώρα μας (δηλαδή το «απόθεμα» μισθωτής εργασίας), καθώς και την εξέλιξή του ανάλογα με τις ήδη καταγραφόμενες ροές και μεταβολές.
 
Με αφορμή την υπογραφή αυτής της σημαντικής απόφασης, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης δήλωσε τα εξής:
«Οι μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις στο υπουργείο Εργασίας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» αναβαθμίζεται και εξελίσσεται διαρκώς, ξεδιπλώνοντας νέες δυνατότητες που λειτουργούν ευεργετικά τόσο για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης όσο και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών  που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και με βασικό άξονα το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»  δημιουργούμε εντός του 2014 μόνιμο μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης δεν θα σχεδιάζονται πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν, αλλά στη βάση των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων και των ανέργων. Πρόκειται για ένα μοναδικό και καινοτόμο εργαλείο στην προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της ανεργίας και ειδικά αυτής των νέων».

Πηγή: e-forologia.gr

Σχετικά άρθρα