(+30) 210 7101440Δευ-Παρ : 09:00 - 21:00
info@tkcfinance.com

«Ανοίγουν» οι επιδοτήσεις για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων


Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το το Μέτρο 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθ. Τσαυτάρη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκδοθεί η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ.


Το Μέτρο 123Α αφορά επιδοτήσεις επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν την επεξεργασία / μεταποίηση των παρακάτω γεωργικών και κτηνοτροφικών ειδών:
 • κρέας
 • γάλα
 • αβγά και πουλερικά
 • μέλι
 • κρασί
 • διάφορα ζώα
 • δημητριακά
 • ελαιούχα προϊόντα
 • οπωροκηπευτικά
 • άνθη
 • ζωοτροφές
 • σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό
 • φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά.

Δικαιούχοι θα είναι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά όλη τη χώρα.

Η νέα προκήρυξη του Μέτρου 123Α, θα είναι απλοποιημένη σε σχέση με παλαιότερες, στα εξής κυρίως σημεία:
 • για την ίδια συμμετοχή αρκεί απλή αναφορά, χωρίς να ζητείται τεκμηρίωση με την προσκόμιση αποδεικτικών τραπεζικών λογαριασμών και δυνατότητας δανεισμού
 • δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΤΕΑΝ – ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας) για τη λήψη ευνοϊκού δανείου παράλληλα με την επιδότηση
 • οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερους του ενός αγροτικού τομέα για την ίδια ή διαφορετική περιοχή, στα πλαίσια ενιαίας μελέτης,
 • τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να περιλαμβάνουν τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων από Χώρες εκτός της Ε.Ε., υπό προϋποθέσεις
 • εξαιρείται η υποβολή των αιτήσεων σε έντυπη μορφή στις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και των Περιφερειών της Χώρας, ενώ προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων με τη διαδικασία να καθοριστεί με υπουργική απόφαση
 • προβλέπεται η δυνατότητα μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής μετά την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα
 • δίνεται το περιθώριο υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης και τη διενέργεια ελέγχου
 • προβλέπεται μείωση του χρονικού διαστήματος υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής από τους 12 στους 8 μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης, τόσο για την πρώτη αίτηση πληρωμής όσο και για το χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου
 • προβλέπεται η συμμετοχή εξωτερικών πιστοποιημένων αξιολογητών για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων
 • παρέχεται η δυνατότητα για λήψη προκαταβολής επί της επιδότησης.

Σημειώνεται ότι η μέθοδος που είχε ακολουθηθεί στις δύο προηγούμενες προσκλήσεις του προγράμματος για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό και με την οικονομική κρίση, δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν με συνέπεια πολλά επενδυτικά σχέδια να μην υλοποιηθούν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το Μέτρο 123Α είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, η πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος έγινε το 2009 και η αξιολόγηση των φακέλων ολοκληρώθηκε το 2012. Έτσι από τις αρχικές 194 αιτήσεις τελικά εγκρίθηκαν μόλις 78 επενδυτικά σχέδια.

Πηγή: epidotisimag.gr

Σχετικά άρθρα